Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0143(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0354/2018

Teksty złożone :

A8-0354/2018

Debaty :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Głosowanie :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 18/04/2019 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Protokół
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg

19. Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Pierwsza debata odbyła się 14 listopada 2018 r. (pkt 8 protokołu z dnia 14.11.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 14 listopada 2018 r. (pkt 14.7 protokołu z dnia 14.11.2018).

Bas Eickhout przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali Henna Virkkunen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Damiano Zoffoli w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, i Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Liese, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Peter Liese, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, Miriam Dalli i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria i Seán Kelly.

Głos zabrali Miguel Arias Cañete i Bas Eickhout.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 18.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności