Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0143(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0354/2018

Texte depuse :

A8-0354/2018

Dezbateri :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Voturi :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Explicaţii privind voturile
PV 18/04/2019 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Proces-verbal
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg

19. Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 14 noiembrie 2018 (punctul 8 al PV din 14.11.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 14 noiembrie 2018 (punctul 14.7 al PV din 14.11.2018).

Bas Eickhout și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit Henna Virkkunen (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Christofer Fjellner, în numele Grupului PPE, Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, și Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Liese, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli și Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria și Seán Kelly.

Au intervenit Miguel Arias Cañete și Bas Eickhout.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.6 al PV din 18.4.2019.

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate