Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0143(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0354/2018

Predkladané texty :

A8-0354/2018

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 18/04/2019 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Zápisnica
Streda, 17. apríla 2019 - Štrasburg

19. Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 14. novembra 2018 (bod 8 zápisnice zo dňa 14.11.2018).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 14. novembra 2018 (bod 14.7 zápisnice zo dňa 14.11.2018).

Bas Eickhout uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Henna Virkkunen (spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko TRAN), Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR a Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Liese, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Peter Liese, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria a Seán Kelly.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Bas Eickhout.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 18.4.2019.

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia