Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0291(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0321/2018

Внесени текстове :

A8-0321/2018

Разисквания :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Протокол
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург

20. Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 24 октомври 2018 г. (точка 23 от протокола от 24.10.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 25 октомври 2018 г. (точка 13.8 от протокола от 25.10.2018 г.).

Andrzej Grzyb представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Markus Pieper, от името на групата PPE, Seb Dance, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, и Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се Tiemo Wölken и Christel Schaldemose.

Изказаха се Violeta Bulc и Andrzej Grzyb.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 18.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност