Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0291(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0321/2018

Indgivne tekster :

A8-0321/2018

Forhandlinger :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Protokol
Onsdag den 17. april 2019 - Strasbourg

20. Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 24. oktober 2018 (punkt 23 i protokollen af 24.10.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den25. oktober 2018 (punkt 13.8 i protokollen af 25.10.2018).

Andrzej Grzyb forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Markus Pieper for PPE-Gruppen, Seb Dance for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, og Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: Tiemo Wölken og Christel Schaldemose.

Talere: Violeta Bulc og Andrzej Grzyb.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.7 i protokollen af 18.4.2019.

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik