Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0291(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0321/2018

Ingediende teksten :

A8-0321/2018

Debatten :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Notulen
Woensdag 17 april 2019 - Straatsburg

20. Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2018 (punt 23 van de notulen van 24.10.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 25 oktober 2018 (punt 13.8 van de notulen van 25.10.2018).

Andrzej Grzyb leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Markus Pieper, namens de PPE-Fractie, Seb Dance, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, en Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tiemo Wölken en Christel Schaldemose.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Andrzej Grzyb.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.7 van de notulen van 18.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid