Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0291(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0321/2018

Teksty złożone :

A8-0321/2018

Debaty :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Protokół
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg

20. Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/UE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Pierwsza debata odbyła się 24 października 2018 r. (pkt 23 protokołu z dnia 24.10.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 25 października 2018 r. (pkt 13.8 protokołu z dnia 25.10.2018).

Andrzej Grzyb przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Seb Dance w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, i Florent Marcellesi w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Tiemo Wölken i Christel Schaldemose.

Głos zabrali Violeta Bulc i Andrzej Grzyb.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 18.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności