Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0291(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0321/2018

Predkladané texty :

A8-0321/2018

Rozpravy :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Zápisnica
Streda, 17. apríla 2019 - Štrasburg

20. Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 24. októbra 2018 (bod 23 zápisnice zo dňa 24.10.2018).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 25. októbra 2018 (bod 13.8 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Andrzej Grzyb uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Markus Pieper v mene skupiny PPE, Seb Dance v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL a Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tiemo Wölken a Christel Schaldemose.

Vystúpili: Violeta Bulc a Andrzej Grzyb.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 18.4.2019.

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia