Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0291(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0321/2018

Ingivna texter :

A8-0321/2018

Debatter :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg

20. Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

En första debatt hade ägt rum den 24 oktober 2018 (punkt 23 i protokollet av den 24.10.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 25 oktober 2018 (punkt 13.8 i protokollet av den 25.10.2018).

Andrzej Grzyb redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Pieper för PPE-gruppen, Seb Dance för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, och Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Tiemo Wölken och Christel Schaldemose.

Talare: Violeta Bulc och Andrzej Grzyb.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 18.4.2019.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy