Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0114(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0002/2019

Teksty złożone :

A8-0002/2019

Debaty :

PV 17/04/2019 - 22
CRE 17/04/2019 - 22

Głosowanie :

PV 17/01/2019 - 10.6
PV 18/04/2019 - 10.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0429

Protokół
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg

22. Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 17 stycznia 2019 r. (pkt 10.6 protokołu z dnia 17.1.2019)

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrał Olle Ludvigsson (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON).

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Michael Detjen w imieniu grupy S&D, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, i Emil Radev.

Głos zabrały Věra Jourová i Evelyn Regner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 18.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności