Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0114(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0002/2019

Ingivna texter :

A8-0002/2019

Debatter :

PV 17/04/2019 - 22
CRE 17/04/2019 - 22

Omröstningar :

PV 17/01/2019 - 10.6
PV 18/04/2019 - 10.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0429

Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg

22. Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 17 januari 2019 (punkt 10.6 i protokollet av den 17.1.2019)

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Olle Ludvigsson (föredragande av yttrande från utskottet ECON).

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Michael Detjen för S&D-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, och Emil Radev.

Talare: Věra Jourová och Evelyn Regner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 18.4.2019.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy