Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0254(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0412/2018

Внесени текстове :

A8-0412/2018

Разисквания :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Протокол
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург

23. Европейски фонд за отбрана ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 11 декември 2018 г. (точка 22 от протокола от 11.12.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 12 декември 2018 г. (точка 19.1 от протокола от 12.12.2018 г.).

Zdzisław Krasnodębski представи доклада.

Изказа се David McAllister (докладчик по становището на комисията AFET).

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се Alain Lamassoure (докладчик по становището на комисията BUDG), Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Edouard Martin, от името на групата S&D, Dominique Riquet, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler и Dariusz Rosati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias и Dobromir Sośnierz.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и Zdzisław Krasnodębski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.10 от протокола от 18.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност