Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0254(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0412/2018

Ingediende teksten :

A8-0412/2018

Debatten :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Stemmingen :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Notulen
Woensdag 17 april 2019 - Straatsburg

23. Europees Defensiefonds ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 11 december 2018 (punt 22 van de notulen van 11.12.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 12 december 2018 (punt 19.1 van de notulen van 12.12.2018).

Zdzisław Krasnodębski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door David McAllister (rapporteur voor advies van de Commissie AFET).

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Alain Lamassoure (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Edouard Martin, namens de S&D-Fractie, Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Bullock, namens de EFDD-Fractie, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler en Dariusz Rosati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias en Dobromir Sośnierz.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Zdzisław Krasnodębski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.10 van de notulen van 18.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid