Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0254(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0412/2018

Texte depuse :

A8-0412/2018

Dezbateri :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Voturi :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Proces-verbal
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg

23. Fondul european de apărare ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 11 decembrie 2018 (punctul 22 al PV din 11.12.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 12 decembrie 2018 (punctul 19.1 al PV din 12.12.2018).

Zdzisław Krasnodębski și-a prezentat raportul.

A intervenit David McAllister (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET).

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit Alain Lamassoure (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Edouard Martin, în numele Grupului S&D, Dominique Riquet, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Bullock, în numele Grupului EFDD, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler și Dariusz Rosati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias și Dobromir Sośnierz.

Au intervenit Elżbieta Bieńkowska și Zdzisław Krasnodębski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.10 al PV din 18.4.2019.

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate