Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0254(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0412/2018

Predkladané texty :

A8-0412/2018

Rozpravy :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Zápisnica
Streda, 17. apríla 2019 - Štrasburg

23. Európsky obranný fond ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 11. decembra 2018 (bod 22 zápisnice zo dňa 11.12.2018).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 12. decembra 2018 (bod 19.1 zápisnice zo dňa 12.12.2018).

Zdzisław Krasnodębski uviedol správu.

V rozprave vystúpil David McAllister (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Alain Lamassoure (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Edouard Martin v mene skupiny S&D, Dominique Riquet v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler a Dariusz Rosati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias a Dobromir Sośnierz.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Zdzisław Krasnodębski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.10 zápisnice zo dňa 18.4.2019.

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia