Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0042(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0384/2018

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0431

Протокол
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург

24. Експозиции под формата на покрити облигации ***I - Покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke представя докладите.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се Dariusz Rosati, от името на групата PPE, Alfred Sant, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Stefan Gehrold и Pervenche Berès.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и Bernd Lucke.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.11 от протокола от 18.4.2019 г и точка 10.12 от протокола от 18.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност