Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0042(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0384/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.11

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0431

Zápisnica
Streda, 17. apríla 2019 - Štrasburg

24. Expozícia vo forme krytých dlhopisov ***I - Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke uviedol správy.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, Alfred Sant v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Stefan Gehrold a Pervenche Berès.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Bernd Lucke.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.11 zápisnice zo dňa 18.4.2019 a bod 10.12 zápisnice zo dňa 18.4.2019.

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia