Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0042(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0384/2018

Debatter :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.11

Antagna texter :

P8_TA(2019)0431

Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg

24. Exponeringar i form av säkerställda obligationer ***I - Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke redogjorde för betänkandena.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Alfred Sant för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Stefan Gehrold och Pervenche Berès.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Bernd Lucke.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.11 i protokollet av den 18.4.2019 och punkt 10.12 i protokollet av den 18.4.2019.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy