Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2536(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000003/2019 (B8-0019/2019)

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 25
CRE 17/04/2019 - 25

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург

25. Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000003/2019) зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, към Съвета: Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (B8-0019/2019)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000004/2019) зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, към Комисията: Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo и Danuta Maria Hübner развиха въпросите.

George Ciamba (действащ председател на Съвета) и Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се Maite Pagazaurtundúa, от името на групата ALDE, Diane James, от името на групата EFDD, и Jiří Pospíšil.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и George Ciamba.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, относно преговорите със Съвета и Комисията по законодателното предложение за регламент относно правото на Европейския парламент да предприема разследване (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.20 от протокола от 18.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност