Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2536(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000003/2019 (B8-0019/2019)

Συζήτηση :

PV 17/04/2019 - 25
CRE 17/04/2019 - 25

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

25. Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000003/2019) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής AFCO, προς το Συμβούλιο: Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο: νομοθετική πρόταση (B8-0019/2019)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000004/2019) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής AFCO, προς την Επιτροπή: Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο: νομοθετική πρόταση (B8-0020/2019)

Οι Ramón Jáuregui Atondo και Danuta Maria Hübner αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Οι George Ciamba (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Maite Pagazaurtundúa, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και George Ciamba.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής AFCO, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά τη νομοθετική πρόταση κανονισμού για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου