Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2536(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000003/2019 (B8-0019/2019)

Debatten :

PV 17/04/2019 - 25
CRE 17/04/2019 - 25

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 17 april 2019 - Straatsburg

25. Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000003/2019) van Danuta Maria Hübner, namens de commissie AFCO, aan de Raad: Onderhandelingen met de Raad en de Commissie inzake het enquêterecht van het Parlement: wetgevingsvoorstel (B8-0019/2019)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000004/2019) van Danuta Maria Hübner, namens de commissie AFCO, aan de Commissie: Onderhandelingen met de Raad en de Commissie inzake het enquêterecht van het Parlement: wetgevingsvoorstel (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo en Danuta Maria Hübner lichten de vragen toe.

George Ciamba (fungerend voorzitter van de Raad) en Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Maite Pagazaurtundúa, namens de ALDE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en George Ciamba.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Danuta Maria Hübner, namens de commissie AFCO, over de onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel voor een verordening inzake het enquêterecht van het Europees Parlement (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.20 van de notulen van 18.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid