Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0229(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0482/2018

Внесени текстове :

A8-0482/2018

Разисквания :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Обяснение на вота
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Протокол
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург

26. Програма InvestEU ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes представи доклада.

Едно първоначално разискване беше проведено на 15 януари 2019 г. (точка 16 от протокола от 15.1.2019 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 16 януари 2019 г. (точка 21.3 от протокола от 16.1.2019 г.).

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказа се Elena Gentile (докладчик по становището на комисията REGI).

Roberto Gualtieri представи доклада.

Изказаха се Othmar Karas, от името на групата PPE, Karine Gloanec Maurin, от името на групата S&D, Ralph Packet, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda и Paul Rübig.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и José Manuel Fernandes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 18.4.2019 г.

°
° ° °

Изказа се Paul Rübig.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност