Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0229(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0482/2018

Ingediende teksten :

A8-0482/2018

Debatten :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Stemmingen :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Stemverklaringen
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Notulen
Woensdag 17 april 2019 - Straatsburg

26. InvestEU ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes leidt het verslag in.

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 15 januari 2019 (punt 16 van de notulen van 15.1.2019).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 16 januari 2019 (punt 21.3 van de notulen van 16.1.2019).

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elena Gentile (rapporteur voor advies van de Commissie REGI).

Roberto Gualtieri leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Karine Gloanec Maurin, namens de S&D-Fractie, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda en Paul Rübig.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en José Manuel Fernandes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 18.4.2019.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid