Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0229(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0482/2018

Teksty złożone :

A8-0482/2018

Debaty :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Protokół
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg

26. Program InvestEU ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes przedstawił sprawozdanie.

Pierwsza debata odbyła się 15 stycznia 2019 r. (pkt 16 protokołu z dnia 15.1.2019).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 16 stycznia 2019 r. (pkt 21.3 protokołu z dnia 16.1.2019).

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrała Elena Gentile (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI).

Roberto Gualtieri przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Karine Gloanec Maurin w imieniu grupy S&D, Ralph Packet w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda i Paul Rübig.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali Elżbieta Bieńkowska i José Manuel Fernandes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.13 protokołu z dnia 18.4.2019.

°
° ° °

Głos zabrał Paul Rübig.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności