Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0229(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0482/2018

Predkladané texty :

A8-0482/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Zápisnica
Streda, 17. apríla 2019 - Štrasburg

26. Program InvestEU ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes uviedol správu.

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 15. januára 2019 (bod 16 zápisnice zo dňa 15.1.2019).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 16. januára 2019 (bod 21.3 zápisnice zo dňa 16.1.2019).

V rozprave vystúpil Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

V rozprave vystúpil Elena Gentile (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko).

Roberto Gualtieri uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Karine Gloanec Maurin v mene skupiny S&D, Ralph Packet v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda a Paul Rübig.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a José Manuel Fernandes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.13 zápisnice zo dňa 18.4.2019.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Paul Rübig.

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia