Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 17. april 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.De politiske gruppers sammensætning
 4.Koordinering af de sociale sikringsordninger ***I (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Drøftelse med den lettiske premierminister Krišjānis Kariņš om Europas fremtid (forhandling)
 7.De politiske gruppers sammensætning
 8.Afstemningstid
  8.1.Fortolkning af forretningsordenens artikel 32, stk. 5, første afsnit, andet led (afstemning)
  8.2.Protokol til aftalen mellem EU og Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, og om Eurodac *** (afstemning)
  8.3.Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling ***I (afstemning)
  8.4.Programmet til gennemførelse af Horisont Europa ***I (afstemning)
  8.5.Markedsovervågning og produkters overholdelse ***I (afstemning)
  8.6.Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester ***I (afstemning)
  8.7.Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler ***I (afstemning)
  8.8.Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I (afstemning)
  8.9.Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler ***I (afstemning)
  8.10.Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ***I (afstemning)
  8.11.Programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 ***I (afstemning)
  8.12.Fiscalisprogrammet for samarbejde på beskatningsområdet ***I (afstemning)
  8.13.Programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ***I (afstemning)
  8.14.Programmet for retlige anliggender ***I (afstemning)
  8.15.Programmet for rettigheder og værdier ***I (afstemning)
  8.16.Antal interparlamentariske delegationer, delegationer til blandede interparlamentariske udvalg og delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og multilaterale parlamentariske forsamlinger (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Den europæiske grænse- og kystvagt ***I (forhandling)
 14.Visumkodeks ***I (forhandling)
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Afstemningstid
  16.1.Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsprocedure med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - Del II ***I (afstemning)
  16.2.Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - del I ***I (afstemning)
  16.3.Tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i TEUF ***I (afstemning)
  16.4.Gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen *** (afstemning)
  16.5.Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Rusland *** (afstemning)
  16.6.Ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter * (afstemning)
  16.7.Indsigelse, jf. artikel 105, stk. 3: indførelse og praktisk anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer (afstemning)
  16.8.Den europæiske grænse- og kystvagt ***I (afstemning)
  16.9.Visumkodeks ***I (afstemning)
  16.10.Bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav ***I (afstemning)
  16.11.Regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger ***I (afstemning)
  16.12.Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre ***I (afstemning)
  16.13.Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten ***I (afstemning)
  16.14.Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold ***I (afstemning)
 17.Stemmeforklaringer
 18.Stemmerettelser og -intentioner
 19.Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I (forhandling)
 20.Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I (forhandling)
 21.Brug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret ***I (forhandling)
 22.Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger ***I (forhandling)
 23.Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond ***I (forhandling)
 24.Eksponeringer i form af dækkede obligationer ***I - Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ***I (forhandling)
 25.Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag (forhandling)
 26.InvestEU ***I (forhandling)
 27.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (238 kb)
24/08/2020 16:00
  Deltagerliste (60 kb)
18/07/2019 11:08
 
Protokol (87 kb)
24/08/2020 16:00
  Deltagerliste (11 kb)
18/07/2019 11:08
  Afstemningsresultater (38 kb)
24/08/2020 16:58
  Afstemning ved navneopråb (110 kb)
09/07/2019 05:16
 
Protokol (342 kb)
24/08/2020 16:00
  Deltagerliste (69 kb)
18/07/2019 11:08
  Afstemningsresultater (146 kb)
24/08/2020 16:58
  Afstemning ved navneopråb (657 kb)
09/07/2019 05:16
Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik