Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 4.Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***I (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Keskustelu Latvian tasavallan pääministerin Krišjānis Kariņšin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 8.Äänestykset
  
8.1.Työjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinta (äänestys)
  
8.2.EU:n ja Tanskan välisen sopimuksen pöytäkirja niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä *** (äänestys)
  
8.3.Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I (äänestys)
  
8.4.Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma ***I (äänestys)
  
8.5.Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus ***I (äänestys)
  
8.6.Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten ***I (äänestys)
  
8.7.EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen ***I (äänestys)
  
8.8.Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I (äänestys)
  
8.9.Lääkkeiden lisäsuojatodistus ***I (äänestys)
  
8.10.Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen ***I (äänestys)
  
8.11.Digitaalinen Eurooppa -ohjelma vuosiksi 2021–2027 ***I (äänestys)
  
8.12.Veroyhteistyötä koskeva Fiscalis-ohjelma ***I (äänestys)
  
8.13.Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life) ***I (äänestys)
  
8.14.Oikeusalan ohjelma ***I (äänestys)
  
8.15.Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma ***I (äänestys)
  
8.16.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, parlamentaarisiin sekavaliokuntiin osallistuvien valtuuskuntien sekä parlamentaarisiin yhteistyövaliokuntiin ja monenvälisiin parlamentaarisiin edustajakokouksiin osallistuvien valtuuskuntien määrä (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Eurooppalainen raja- ja merivartiosto ***I (keskustelu)
 14.Viisumisäännöstö ***I (keskustelu)
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Äänestykset
  
16.1.Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa II ***I (äänestys)
  
16.2.Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnastsa tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa I ***I (äänestys)
  
16.3.Eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen SEUT-sopimuksen 290 artiklaan ***I (äänestys)
  
16.4.Unionin yleisen talousarvion toteuttaminen ja rahoittaminen vuonna 2019 ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista *** (äänestys)
  
16.5.EU:n ja Venäjän välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus *** (äänestys)
  
16.6.Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen * (äänestys)
  
16.7.Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöönotto ja operatiivinen käyttö (äänestys)
  
16.8.Eurooppalainen raja- ja merivartiosto ***I (äänestys)
  
16.9.Viisumisäännöstö ***I (äänestys)
  
16.10.Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I (äänestys)
  
16.11.Säännöt, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä ***I (äänestys)
  
16.12.Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ***I (äänestys)
  
16.13.Verkkojen Eurooppa -väline ***I (äänestys)
  
16.14.Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen ***I (äänestys)
 17.Äänestysselitykset
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 19.Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille ***I (keskustelu)
 20.Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I (keskustelu)
 21.Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla ***I (keskustelu)
 22.Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset ***I (keskustelu)
 23.Euroopan puolustusrahasto ***I (keskustelu)
 24.Katetut joukkolainat ***I - Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta ***I (keskustelu)
 25.Neuvottelut neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus (keskustelu)
 26.InvestEU ***I (keskustelu)
 27.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (239 kb) Läsnäololista (60 kb) Äänestysten tulokset (124 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2009 kb) 
 
Pöytäkirja (87 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (39 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (111 kb) 
 
Pöytäkirja (338 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (143 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (656 kb) 
Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö