Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Srijeda, 17. travnja 2019. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Sastav klubova zastupnika
 4.Koordinacija sustava socijalne sigurnosti ***I (rasprava)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Rasprava o budućnosti Europe s latvijskim premijerom Krišjānisom Kariņšem (rasprava)
 7.Sastav klubova zastupnika
 8.Glasovanje
  8.1.Tumačenje članka 32. stavka 5. prvog podstavka druge alineje Poslovnika (glasovanje)
  8.2.Protokol uz Sporazum između EZ-a i Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil i sustava „Eurodac” *** (glasovanje)
  8.3.Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***I (glasovanje)
  8.4.Program za provedbu Obzora Europa ***I (glasovanje)
  8.5.Nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda ***I (glasovanje)
  8.6.Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja ***I (glasovanje)
  8.7.Bolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača ***I (glasovanje)
  8.8.Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (glasovanje)
  8.9.Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove ***I (glasovanje)
  8.10.Svemirski program Unije i Agencija Europske unije za svemirski program ***I (glasovanje)
  8.11.Program Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. ***I (glasovanje)
  8.12.Program „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja ***I (glasovanje)
  8.13.Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) ***I (glasovanje)
  8.14.Program Pravosuđe ***I (glasovanje)
  8.15.Program Prava i vrijednosti ***I (glasovanje)
  8.16.Broj međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim međuparlamentarnim odborima i izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i multilateralnim parlamentarnim skupštinama (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Europska granična i obalna straža ***I (rasprava)
 14.Zakonik o vizama ***I (rasprava)
 15.Nastavak dnevne sjednice
 16.Glasovanje
  16.1.Prilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom – dio II. ***I (glasovanje)
  16.2.Prilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom – dio I. ***I (glasovanje)
  16.3.Prilagodba članku 290. UFEU-a niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom ***I (glasovanje)
  16.4.Izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije *** (glasovanje)
  16.5.Sporazum o suradnji u području znanosti i tehnologije između EU-a i Rusije *** (glasovanje)
  16.6.Izmjena Statuta Europske investicijske banke * (glasovanje)
  16.7.Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3.: Uvođenje i operativna upotreba kooperativnih inteligentnih prometnih sustava (glasovanje)
  16.8.Europska granična i obalna straža ***I (glasovanje)
  16.9.Zakonik o vizama ***I (glasovanje)
  16.10.Mjere za očuvanje i kontrolu primjenjive na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika ***I (glasovanje)
  16.11.Pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija ***I (glasovanje)
  16.12.Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara ***I (glasovanje)
  16.13.Instrument za povezivanje Europe ***I (glasovanje)
  16.14.Rješavanje problema širenja terorističkih sadržaja na internetu ***I (glasovanje)
 17.Obrazloženja glasovanja
 18.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 19.Emisijske norme CO2 za nova teška vozila ***I (rasprava)
 20.Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu ***I (rasprava)
 21.Upotreba digitalnih alata i postupaka u pravu društava ***I (rasprava)
 22.Prekogranična preoblikovanja, spajanja i podjele ***I (rasprava)
 23.Europski fond za obranu ***I (rasprava)
 24.Izloženost u obliku pokrivenih obveznica ***I - Pokrivene obveznice i javni nadzor pokrivenih obveznica ***I (rasprava)
 25.Pregovori s Vijećem i Komisijom o pravu Europskog parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog (rasprava)
 26.Program InvestEU ***I (rasprava)
 27.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 28.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 29.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
Zapisnik (239 kb)
24/08/2020 16:21
  Popis nazočnih (60 kb)
18/07/2019 11:12
 
Zapisnik (86 kb)
24/08/2020 16:21
  Popis nazočnih (11 kb)
18/07/2019 11:12
  Rezultati glasovanja (37 kb)
24/08/2020 17:00
  Poimenična glasovanja (110 kb)
09/07/2019 05:26
 
Zapisnik (336 kb)
24/08/2020 16:21
  Popis nazočnih (69 kb)
18/07/2019 11:12
  Rezultati glasovanja (148 kb)
24/08/2020 17:00
  Poimenična glasovanja (655 kb)
09/07/2019 05:26
Posljednje ažuriranje: 24. kolovoza 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti