Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Srijeda, 17. travnja 2019. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Sastav klubova zastupnika
 4.Koordinacija sustava socijalne sigurnosti ***I (rasprava)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Rasprava o budućnosti Europe s latvijskim premijerom Krišjānisom Kariņšem (rasprava)
 7.Sastav klubova zastupnika
 8.Glasovanje
  8.1.Tumačenje članka 32. stavka 5. prvog podstavka druge alineje Poslovnika (glasovanje)
  8.2.Protokol uz Sporazum između EZ-a i Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil i sustava „Eurodac” *** (glasovanje)
  8.3.Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***I (glasovanje)
  8.4.Program za provedbu Obzora Europa ***I (glasovanje)
  8.5.Nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda ***I (glasovanje)
  8.6.Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja ***I (glasovanje)
  8.7.Bolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača ***I (glasovanje)
  8.8.Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (glasovanje)
  8.9.Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove ***I (glasovanje)
  8.10.Svemirski program Unije i Agencija Europske unije za svemirski program ***I (glasovanje)
  8.11.Program Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. ***I (glasovanje)
  8.12.Program „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja ***I (glasovanje)
  8.13.Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) ***I (glasovanje)
  8.14.Program Pravosuđe ***I (glasovanje)
  8.15.Program Prava i vrijednosti ***I (glasovanje)
  8.16.Broj međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim međuparlamentarnim odborima i izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i multilateralnim parlamentarnim skupštinama (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Europska granična i obalna straža ***I (rasprava)
 14.Zakonik o vizama ***I (rasprava)
 15.Nastavak dnevne sjednice
 16.Glasovanje
  16.1.Prilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom – dio II. ***I (glasovanje)
  16.2.Prilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom – dio I. ***I (glasovanje)
  16.3.Prilagodba članku 290. UFEU-a niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom ***I (glasovanje)
  16.4.Izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije *** (glasovanje)
  16.5.Sporazum o suradnji u području znanosti i tehnologije između EU-a i Rusije *** (glasovanje)
  16.6.Izmjena Statuta Europske investicijske banke * (glasovanje)
  16.7.Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3.: Uvođenje i operativna upotreba kooperativnih inteligentnih prometnih sustava (glasovanje)
  16.8.Europska granična i obalna straža ***I (glasovanje)
  16.9.Zakonik o vizama ***I (glasovanje)
  16.10.Mjere za očuvanje i kontrolu primjenjive na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika ***I (glasovanje)
  16.11.Pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija ***I (glasovanje)
  16.12.Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara ***I (glasovanje)
  16.13.Instrument za povezivanje Europe ***I (glasovanje)
  16.14.Rješavanje problema širenja terorističkih sadržaja na internetu ***I (glasovanje)
 17.Obrazloženja glasovanja
 18.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 19.Emisijske norme CO2 za nova teška vozila ***I (rasprava)
 20.Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu ***I (rasprava)
 21.Upotreba digitalnih alata i postupaka u pravu društava ***I (rasprava)
 22.Prekogranična preoblikovanja, spajanja i podjele ***I (rasprava)
 23.Europski fond za obranu ***I (rasprava)
 24.Izloženost u obliku pokrivenih obveznica ***I - Pokrivene obveznice i javni nadzor pokrivenih obveznica ***I (rasprava)
 25.Pregovori s Vijećem i Komisijom o pravu Europskog parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog (rasprava)
 26.Program InvestEU ***I (rasprava)
 27.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 28.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 29.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
Zapisnik (239 kb) Popis nazočnih (60 kb) Rezultati glasovanja (122 kb) Poimenična glasovanja (2009 kb) 
 
Zapisnik (86 kb) Popis nazočnih (11 kb) Rezultati glasovanja (37 kb) Poimenična glasovanja (110 kb) 
 
Zapisnik (336 kb) Popis nazočnih (69 kb) Rezultati glasovanja (148 kb) Poimenična glasovanja (655 kb) 
Posljednje ažuriranje: 24. kolovoza 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti