Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2019. április 17., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A képviselőcsoportok tagjai
 4.A szociális biztonsági rendszerek koordinálása ***I (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.Vita Lettország miniszterelnökével, Krišjānis Kariņšsal, Európa jövőjéről (vita)
 7.A képviselőcsoportok tagjai
 8.Szavazások órája
  
8.1.Az eljárási szabályzat 32. cikke (5) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésének értelmezése (szavazás)
  
8.2.A menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételekről és eljárási szabályokról és az „Eurodacról” szóló EK–Dánia-megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv *** (szavazás)
  
8.3.Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása ***I (szavazás)
  
8.4.Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program ***I (szavazás)
  
8.5.Piacfelügyelet és termékmegfelelőség ***I (szavazás)
  
8.6.Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása ***I (szavazás)
  
8.7.Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése ***I (szavazás)
  
8.8.Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága ***I (szavazás)
  
8.9.A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa ***I (szavazás)
  
8.10.Az Unió űrprogramja és az Európai Unió Űrprogramügynöksége ***I (szavazás)
  
8.11.Digitális Európa program a 2021–2027 közötti időszakra ***I (szavazás)
  
8.12.Az adóügyi együttműködést szolgáló Fiscalis program ***I (szavazás)
  
8.13.Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) ***I (szavazás)
  
8.14.Jogérvényesülés program ***I (szavazás)
  
8.15.Jogok és értékek program ***I (szavazás)
  
8.16.A parlamentközi küldöttségek, a parlamentközi vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, valamint a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek száma (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az ülés folytatása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Európai Határ- és Parti Őrség ***I (vita)
 14.Vízumkódex ***I (vita)
 15.Az ülés folytatása
 16.Szavazások órája
  
16.1.Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazítása – II. rész ***I (szavazás)
  
16.2.Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez – I. rész ***I (szavazás)
  
16.3.Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. cikkéhez ***I (szavazás)
  
16.4.Az EU általános költségvetésének 2019. évi végrehajtása és finanszírozása az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggésben *** (szavazás)
  
16.5.EU–Oroszország-megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről *** (szavazás)
  
16.6.Az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosítása * (szavazás)
  
16.7.Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: A kooperatív intelligens közlekedési rendszer kiépítése és gyakorlati használata (szavazás)
  
16.8.Európai Határ- és Parti Őrség ***I (szavazás)
  
16.9.Vízumkódex ***I (szavazás)
  
16.10.Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és ellenőrzési intézkedések ***I (szavazás)
  
16.11.A pénzügyi és egyéb információk felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok ***I (szavazás)
  
16.12.Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata ***I (szavazás)
  
16.13.Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz ***I (szavazás)
  
16.14.Fellépés az online terrorista tartalom terjesztése ellen ***I (szavazás)
 17.A szavazáshoz fűzött indokolások
 18.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 19.Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai ***I (vita)
 20.A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása ***I (vita)
 21.A digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén ***I (vita)
 22.Határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások ***I (vita)
 23.Európai Védelmi Alap ***I (vita)
 24.Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek ***I – Fedezett kötvények és közfelügyeletük ***I (vita)
 25.Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat (vita)
 26.InvestEU ***I (vita)
 27.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 28.A következő ülésnap napirendje
 29.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (243 kb) Jelenléti ív (60 kb) A szavazások eredménye (124 kb) Név szerinti szavazás eredménye (2009 kb) 
 
Jegyzőkönyv (87 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredménye (39 kb) Név szerinti szavazás eredménye (113 kb) 
 
Jegyzőkönyv (348 kb) Jelenléti ív (68 kb) A szavazások eredménye (154 kb) Név szerinti szavazás eredménye (657 kb) 
Utolsó frissítés: 2020. augusztus 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat