Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Frakcijų sudėtis
 4.Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ***I (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Diskusijos su Latvijos Ministru Pirmininku Krišjaniu Karinšu (Krišjānis Kariņš) Europos ateities tema (diskusijos)
 7.Frakcijų sudėtis
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos aiškinimas (balsavimas)
  
8.2.EB ir Danijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos protokolas *** (balsavimas)
  
8.3.Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas ***I (balsavimas)
  
8.4.Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“ ***I (balsavimas)
  
8.5.Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis ***I (balsavimas)
  
8.6.Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas ***I (balsavimas)
  
8.7.ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas ***I (balsavimas)
  
8.8.ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I (balsavimas)
  
8.9.Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas ***I (balsavimas)
  
8.10.Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ***I (balsavimas)
  
8.11.2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa ***I (balsavimas)
  
8.12.Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programa „Fiscalis“ ***I (balsavimas)
  
8.13.Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ***I (balsavimas)
  
8.14.Teisingumo programa ***I (balsavimas)
  
8.15.Teisių ir vertybių programa ***I (balsavimas)
  
8.16.Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičius (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos ***I (diskusijos)
 14.Vizų kodeksas ***I (diskusijos)
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Balsuoti skirtas laikas
  
16.1.Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - II dalis ***I (balsavimas)
  
16.2.Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - I dalis ***I (balsavimas)
  
16.3.Keleto teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas prie SESV 290 straipsnio ***I (balsavimas)
  
16.4.ES 2019m. bendrojo biudžeto vykdymas ir finansavimas, susiję su JK išstojimu iš Sąjungos *** (balsavimas)
  
16.5.ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas *** (balsavimas)
  
16.6.Europos investicijų banko statuto dalinis keitimas * (balsavimas)
  
16.7.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų diegimas ir naudojimas (balsavimas)
  
16.8.Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos ***I (balsavimas)
  
16.9.Vizų kodeksas ***I (balsavimas)
  
16.10.Išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone ***I (balsavimas)
  
16.11.Taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo ***I (balsavimas)
  
16.12.Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas ***I (balsavimas)
  
16.13.Europos infrastruktūros tinklų priemonė ***I (balsavimas)
  
16.14.Kova su teroristinio turinio sklaida internete ***I (balsavimas)
 17.Paaiškinimai dėl balsavimo
 18.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 19.Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai ***I (diskusijos)
 20.Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones ***I (diskusijos)
 21.Skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje ***I (diskusijos)
 22.Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas ***I (diskusijos)
 23.Europos gynybos fondas ***I (diskusijos)
 24.Padengtų obligacijų pozicijos ***I - Padengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra ***I (diskusijos)
 25.Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto (diskusijos)
 26.Programa „InvestEU“ ***I (diskusijos)
 27.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (234 kb) Dalyvių sąrašas (60 kb) Balsavimo rezultatai (123 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (2009 kb) 
 
Protokolas (88 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (37 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (113 kb) 
 
Protokolas (342 kb) Dalyvių sąrašas (69 kb) Balsavimo rezultatai (149 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (696 kb) 
Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika