Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Politisko grupu sastāvs
 4.Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija ***I (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Debates ar Latvijas Republikas premjerministru Krišjāni Kariņu par Eiropas nākotni (debates)
 7.Politisko grupu sastāvs
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Reglamenta 32. panta 5. punkta pirmās daļas otrā ievilkuma interpretācija (balsošana)
  
8.2.Protokols ES un Dānijas nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par patvēruma pieteikumu izskatīšanu un Eurodac *** (balsošana)
  
8.3.Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***I (balsošana)
  
8.4.Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma ***I (balsošana)
  
8.5.Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība ***I (balsošana)
  
8.6.Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos ***I (balsošana)
  
8.7.ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana ***I (balsošana)
  
8.8.ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē ***I (balsošana)
  
8.9.Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm ***I (balsošana)
  
8.10.Savienības kosmosa programma un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra ***I (balsošana)
  
8.11.Digitālās Eiropas programma laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I (balsošana)
  
8.12.Programma “Fiscalis” sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā ***I (balsošana)
  
8.13.Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) ***I (balsošana)
  
8.14.Programma “Tiesiskums” ***I (balsošana)
  
8.15.Programma “Tiesības un vērtības” ***I (balsošana)
  
8.16.Parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās starpparlamentārajās komitejās un delegāciju parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaits (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Eiropas Robežu un krasta apsardze ***I (debates)
 14.Vīzu kodekss ***I (debates)
 15.Sēdes atsākšana
 16.Balsošanas laiks
  
16.1.Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam — II daļa ***I (balsošana)
  
16.2.Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam – I daļa ***I (balsošana)
  
16.3.Vairāku tiesību aktu tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. pantam ***I (balsošana)
  
16.4.ES vispārējā budžeta izpilde un finansēšana 2019. gadā saistībā ar AK izstāšanos no Savienības *** (balsošana)
  
16.5.ES un Krievijas nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā *** (balsošana)
  
16.6.EIB Statūtu grozīšana * (balsošana)
  
16.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešana un izmantošana (balsošana)
  
16.8.Eiropas Robežu un krasta apsardze ***I (balsošana)
  
16.9.Vīzu kodekss ***I (balsošana)
  
16.10.Saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā ***I (balsošana)
  
16.11.Noteikumi, kas atvieglo finanšu un citas informācijas izmantošanu ***I (balsošana)
  
16.12.Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls ***I (balsošana)
  
16.13.Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments ***I (balsošana)
  
16.14.Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana ***I (balsošana)
 17.Balsojumu skaidrojumi
 18.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 19.CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem ***I (debates)
 20.“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana ***I (debates)
 21.Digitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās ***I (debates)
 22.Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana ***I (debates)
 23.Eiropas Aizsardzības fonds ***I (debates)
 24.Riska darījumi segto obligāciju veidā ***I - Segtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība ***I (debates)
 25.Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums (debates)
 26.Programmas InvestEU izveide ***I (debates)
 27.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (238 kb) Apmeklējumu reģistrs (60 kb) Balsošanas rezultāti (123 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2009 kb) 
 
Protokols (87 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsošanas rezultāti (39 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (113 kb) 
 
Protokols (341 kb) Apmeklējumu reģistrs (70 kb) Balsošanas rezultāti (150 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (660 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 24. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika