Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
L-Erbgħa, 17 ta' April 2019 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 4.Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali ***I (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Dibattitu mal-Prim Ministru tar-Repubblika tal-Latvja, Krišjānis Kariņš, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 7.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Interpretazzjoni tal-Artikolu 32(5), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż tar-Regoli ta' Proċedura (votazzjoni)
  
8.2.Protokoll għal mal-Ftehim bejn l-UE u d-Danimarka dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-ażil u l-"Eurodac" *** (votazzjoni)
  
8.3.L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I (votazzjoni)
  
8.4.Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I (votazzjoni)
  
8.5.Regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha ***I (votazzjoni)
  
8.6.Il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online ***I (votazzjoni)
  
8.7.Infurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur ***I (votazzjoni)
  
8.8.It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari ***I (votazzjoni)
  
8.9.Ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali ***I (votazzjoni)
  
8.10.Programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali ***I (votazzjoni)
  
8.11.Programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 ***I (votazzjoni)
  
8.12.Programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni ***I (votazzjoni)
  
8.13.Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) ***I (votazzjoni)
  
8.14.Il-programm Ġustizzja ***I (votazzjoni)
  
8.15.Programm Drittijiet u Valuri ***I (votazzjoni)
  
8.16.Numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, delegazzjonijiet għall-kumitati interparlamentari konġunti u delegazzjonijiet għall-kumitati ta' kooperazzjoni parlamentari u għall-Assemblej Parlamentari multilaterali (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta ***I (dibattitu)
 14.Kodiċi dwar il-Viżi ***I (dibattitu)
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Ħin tal-votazzjonijiet
  
16.1.L-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea - parti II ***I (votazzjoni)
  
16.2.L-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE - parti I ***I (votazzjoni)
  
16.3.L-adattament ta' għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)
  
16.4.L-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2019 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni *** (votazzjoni)
  
16.5.Ftehim fuq kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa *** (votazzjoni)
  
16.6.Emenda għall-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment * (votazzjoni)
  
16.7.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): L-iskjerament u l-użu operattiv ta' sistemi ta' trasport intelliġenti kooperattivi (votazzjoni)
  
16.8.Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta ***I (votazzjoni)
  
16.9.Kodiċi dwar il-Viżi ***I (votazzjoni)
  
16.10.Miżuri ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral ***I (votazzjoni)
  
16.11.Regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra ***I (votazzjoni)
  
16.12.L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni ***I (votazzjoni)
  
16.13.Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I (votazzjoni)
  
16.14.Il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online ***I (votazzjoni)
 17.Spjegazzjonijiet tal-vot
 18.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 19.Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda ***I (dibattitu)
 20.Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija ***I (dibattitu)
 21.L-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju ***I (dibattitu)
 22.Konverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali ***I (dibattitu)
 23.Fond Ewropew għad-Difiża ***I (dibattitu)
 24.Skoperturi fil-forma ta' bonds koperti ***I - Bonds koperti u superviżjoni pubblika ta' bonds koperti ***I (dibattitu)
 25.Negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew: proposta leġiżlattiva (dibattitu)
 26.InvestEU ***I (dibattitu)
 27.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 29.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (239 kb) Reġistru tal-attendenza (60 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (123 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2009 kb) 
 
Minuti (88 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (41 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (111 kb) 
 
Minuti (351 kb) Reġistru tal-attendenza (70 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (155 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (655 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Awwissu 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza