Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 17 april 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Samenstelling fracties
 4.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels ***I (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Debat met Krišjānis Kariņš, premier van Letland, over de toekomst van Europa (debat)
 7.Samenstelling fracties
 8.Stemmingen
  
8.1.Uitlegging van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, van het Reglement (stemming)
  
8.2.Protocol bij de overeenkomst EG-Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en "Eurodac" *** (stemming)
  
8.3.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I (stemming)
  
8.4.Programma tot uitvoering van Horizon Europa ***I (stemming)
  
8.5.Markttoezicht en naleving op productgebied ***I (stemming)
  
8.6.Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten ***I (stemming)
  
8.7.Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU ***I (stemming)
  
8.8.Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I (stemming)
  
8.9.Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen ***I (stemming)
  
8.10.Ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I (stemming)
  
8.11.Programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I (stemming)
  
8.12.Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen ***I (stemming)
  
8.13.Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (stemming)
  
8.14.Programma Justitie ***I (stemming)
  
8.15.Programma Rechten en waarden ***I (stemming)
  
8.16.Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde interparlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Europese grens- en kustwacht ***I (debat)
 14.Visumcode ***I (debat)
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Stemmingen
  
16.1.Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel II ***I (stemming)
  
16.2.Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel I ***I (stemming)
  
16.3.Aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 VWEU ***I (stemming)
  
16.4.Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie voor 2019 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie *** (stemming)
  
16.5.Overeenkomst EU-Rusland voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied *** (stemming)
  
16.6.Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank * (stemming)
  
16.7.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3, van het Reglement: invoering en operationeel gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen (stemming)
  
16.8.Europese grens- en kustwacht ***I (stemming)
  
16.9.Visumcode ***I (stemming)
  
16.10.Instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan ***I (stemming)
  
16.11.Regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie ***I (stemming)
  
16.12.Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra ***I (stemming)
  
16.13.Connecting Europe Facility ***I (stemming)
  
16.14.Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud ***I (stemming)
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 19.CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
 20.Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (debat)
 21.Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht ***I (debat)
 22.Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen ***I (debat)
 23.Europees Defensiefonds ***I (debat)
 24.Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties ***I - Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties ***I (debat)
 25.Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement (debat)
 26.InvestEU ***I (debat)
 27.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (239 kb) Presentielijst (60 kb) Stemmingsuitslagen (123 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2009 kb) 
 
Notulen (87 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (38 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (113 kb) 
 
Notulen (344 kb) Presentielijst (69 kb) Stemmingsuitslagen (147 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (657 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid