Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Componența grupurilor politice
 4.Coordonarea sistemelor de securitate socială ***I (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Dezbatere cu prim-ministrul Republicii Letonia, Krišjānis Kariņš, despre viitorul Europei (dezbatere)
 7.Componența grupurilor politice
 8.Votare
  
8.1.Interpretarea articolului 32 alineatul (5) primul paragraf a doua liniuță din Regulamentul de procedură (vot)
  
8.2.Protocolul la Acordul CE-Danemarca privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil și „Eurodac” *** (vot)
  
8.3.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I (vot)
  
8.4.Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I (vot)
  
8.5.Supravegherea pieței și conformitatea produselor ***I (vot)
  
8.6.Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online ***I (vot)
  
8.7.Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme ***I (vot)
  
8.8.Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I (vot)
  
8.9.Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente ***I (vot)
  
8.10.Programul spațial al Uniunii și Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial ***I (vot)
  
8.11.Programul Europa digitală pentru perioada 2021-2027 ***I (vot)
  
8.12.Programul „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal ***I (vot)
  
8.13.Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) ***I (vot)
  
8.14.Programul „Justiție” ***I (vot)
  
8.15.Programul „Drepturi și valori” ***I (vot)
  
8.16.Numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile interparlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Reluarea ședinței
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ***I (dezbatere)
 14.Codul de vize ***I (dezbatere)
 15.Reluarea ședinței
 16.Votare
  
16.1.Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea II ***I (vot)
  
16.2.Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea I ***I (vot)
  
16.3.Adaptarea la articolul 290 din TFUE a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control ***I (vot)
  
16.4.Execuția și finanțarea bugetului general al UE pentru 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune *** (vot)
  
16.5.Acordul UE-Rusia de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei *** (vot)
  
16.6.Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții * (vot)
  
16.7.Obiecțiune în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative (vot)
  
16.8.Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ***I (vot)
  
16.9.Codul de vize ***I (vot)
  
16.10.Măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest ***I (vot)
  
16.11.Norme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip ***I (vot)
  
16.12.Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I (vot)
  
16.13.Mecanismul pentru Interconectarea Europei ***I (vot)
  
16.14.Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist ***I (vot)
 17.Explicații privind votul
 18.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 19.Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I (dezbatere)
 20.Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic ***I (dezbatere)
 21.Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale ***I (dezbatere)
 22.Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere ***I (dezbatere)
 23.Fondul european de apărare ***I (dezbatere)
 24.Expunerile sub formă de obligațiuni garantate ***I - Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate ***I (dezbatere)
 25.Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă (dezbatere)
 26.InvestEU ***I (dezbatere)
 27.Transferuri de credite și decizii bugetare
 28.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 29.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (243 kb) Listă de prezență (60 kb) Rezultatele voturilor (122 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (2009 kb) 
 
Proces-verbal (87 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (38 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (111 kb) 
 
Proces-verbal (345 kb) Listă de prezență (70 kb) Rezultatele voturilor (146 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (663 kb) 
Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate