Prejšnje 
 Naslednje 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Sreda, 17. april 2019 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Članstvo v političnih skupinah
 4.Koordinacija sistemov socialne varnosti ***I (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Razprava s predsednikom latvijske vlade Krišjānisom Kariņšem o prihodnosti Evrope (razprava)
 7.Članstvo v političnih skupinah
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Razlaga druge alinee prvega pododstavka člena 32(5) Poslovnika (glasovanje)
  
8.2.Protokol k Sporazumu med ES in Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, in o Eurodacu *** (glasovanje)
  
8.3.Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I (glasovanje)
  
8.4.Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I (glasovanje)
  
8.5.Nadzor trga in skladnost proizvodov ***I (glasovanje)
  
8.6.Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev ***I (glasovanje)
  
8.7.Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov ***I (glasovanje)
  
8.8.Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I (glasovanje)
  
8.9.Dodatni varstveni certifikat za zdravila ***I (glasovanje)
  
8.10.Vesoljski program Unije in Agencija Evropske unije za vesoljski program ***I (glasovanje)
  
8.11.Program za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 ***I (glasovanje)
  
8.12.Program Fiscalis za sodelovanje na področju obdavčitve ***I (glasovanje)
  
8.13.Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ***I (glasovanje)
  
8.14.Program za pravosodje ***I (glasovanje)
  
8.15.Program za pravice in vrednote ***I (glasovanje)
  
8.16.Število medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Evropska mejna in obalna straža ***I (razprava)
 14.Vizumski zakonik ***I (razprava)
 15.Nadaljevanje seje
 16.Čas glasovanja
  
16.1.Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del II ***I (glasovanje)
  
16.2.Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del I ***I (glasovanje)
  
16.3.Prilagoditev več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju EU ***I (glasovanje)
  
16.4.Izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije *** (glasovanje)
  
16.5.Sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med EU in Rusijo *** (glasovanje)
  
16.6.Sprememba statuta Evropske investicijske banke * (glasovanje)
  
16.7.Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: uvajanje in operativna uporaba sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov (glasovanje)
  
16.8.Evropska mejna in obalna straža ***I (glasovanje)
  
16.9.Vizumski zakonik ***I (glasovanje)
  
16.10.Ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika ***I (glasovanje)
  
16.11.Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij ***I (glasovanje)
  
16.12.Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov ***I (glasovanje)
  
16.13.Instrument za povezovanje Evrope ***I (glasovanje)
  
16.14.Boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin ***I (glasovanje)
 17.Obrazložitve glasovanja
 18.Popravki in namere glasovanj
 19.Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila ***I (razprava)
 20.Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz ***I (razprava)
 21.Uporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb ***I (razprava)
 22.Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve ***I (razprava)
 23.Evropski obrambni sklad ***I (razprava)
 24.Izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice ***I - Krite obveznice in njihov javni nadzor ***I (razprava)
 25.Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog (razprava)
 26.InvestEU ***I (razprava)
 27.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (233 kb) Seznam navzočih (60 kb) Izidi glasovanj (122 kb) Izid poimenskega glasovanja (2009 kb) 
 
Zapisnik (87 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (38 kb) Izid poimenskega glasovanja (118 kb) 
 
Zapisnik (331 kb) Seznam navzočih (70 kb) Izidi glasovanj (146 kb) Izid poimenskega glasovanja (656 kb) 
Zadnja posodobitev: 24. avgust 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov