Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 148kWORD 38k
Kolmapäev, 17. aprill 2019 - Strasbourg
Hääletustulemused

 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Kodukorra artikli 32 lõike 5 esimese lõigu teise taande tõlgendus 
TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: tõlgendusNH+415, 226, 8
Taotlused nimeliseks hääletuseks
EFDD:lõpphääletus

 2. Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist ning Eurodac-süsteemi käsitleva ELi ja Taani vahelise lepingu protokoll *** 

Soovitus: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: nõusolekumenetlusNH+588, 52, 17

 3. Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine ***I 

Raport: Dan Nica (A8-0401/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Kogu tekst („osaline kokkulepe“)203VO1komisjon+
Artikkel 3, § 1203VO2komisjon+
63VO1komisjon
204GUE/NGL
Artikkel 3, § 2, punkt b203VO3komisjon+
63VO2komisjon
205GUE/NGL-
Artikkel 3, § 2, punkt c203VO4komisjon+
206GUE/NGL
63VO3komisjon
Artikkel 3, § 2, punkt d207GUE/NGL-
203VO5komisjon+
63VO4komisjon
Artikkel 6, § 1208GUE/NGLNH-53, 586, 22
Artikkel 6, § 7209GUE/NGLNH-49, 575, 34
203VO6komisjon+
66VO1komisjon+
Artikkel 6, § 8203VO7ÜME=
66VO2ÜME=
komisjon+
210GUE/NGLNH
Artikkel 9, § 1211GUE/NGL-
203VO8=
71VO1=
komisjon+
Põhjendus 3212Verts/ALENH-199, 445, 14
4=
203VO9=
komisjon+
hääletus: komisjoni ettepanekNH+578, 40, 41
Taotlused nimeliseks hääletuseks
Verts/ALE:muudatusettepanek 212
GUE/NGL:muudatusettepanekud 208, 209, 210
Mitmesugust
Pavel Poc allkirjastas samuti muudatusettepaneku 212.

 4. Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm ***I 

Raport: Christian Ehler (A8-0410/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Seadusandliku akti eelnõu
Kogu tekst („osaline kokkulepe“)299komisjon+
I lisa, III osa, punkt 2, alapunkt 2.2, lõik 1, taane 1300Verts/ALENH-171, 456, 28
hääletus: komisjoni ettepanekNH+590, 42, 25
Seadusandliku resolutsiooni projekt
Pärast põhjendust A301komisjonNH+553, 81, 16
Taotlused nimeliseks hääletuseks
Verts/ALE:muudatusettepanekud 300, 301
Mitmesugust
Pavel Poc allkirjastas samuti muudatusettepaneku 300.

 5. Turujärelevalve ja toodete vastavus ***I 

Raport: Nicola Danti (A8-0277/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe214komisjonNH+562, 60, 33
Seadusandliku akti eelnõu
Terviktekst214komisjon
Vastutava komisjoni muudatusettepanekud – hääletus plokkide kaupa1–213komisjon
Artikkel 1, pärast § 2217EFDDNH
Pärast artiklit 4218EFDDNH
219EFDDNH
Pärast põhjendust 11215EFDDNH
216EFDDNH
hääletus: komisjoni ettepanekNH
Taotlused nimeliseks hääletuseks
EFDD:muudatusettepanekud 215, 216, 217, 218, 219

 6. Õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks ***I 

Raport: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe142komisjonNH+632, 22, 3

 7. ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine ***I 

Raport: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe111komisjonNH+474, 163, 14
Seadusandliku akti eelnõu
Terviktekst111VO1komisjon
Vastutava komisjoni muudatusettepanekud – hääletus plokkide kaupa1–28
30
32–34
36–51
53–110
komisjon
Artikkel 1, lõik 1, punkt 2
Direktiiv 2005/29/EÜ
Artikkel 6, § 2,punkt c ja I lisa, pärast punkti 13
11538+ parlamendiliigetNH
113Verts/ALENH
35ÜME +52komisjon
111VO2komisjon
Põhjendus 4311438+ parlamendiliigetNH
112Verts/ALENH
29+31 ÜMEkomisjon
111VO3komisjon
hääletus: komisjoni ettepanekNH
Taotlused nimeliseks hääletuseks
Verts/ALE:muudatusettepanekud 112, 113, 114, 115

 8. ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I 

Raport: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe171komisjonNH+603, 17, 27

 9. Ravimite täiendava kaitse tunnistus ***I 

Raport: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe32komisjonNH+572, 63, 22

 10. Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***I 

Raport: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Kogu tekst („osaline kokkulepe“)230komisjon+
Artikkel 1, § 1229GUE/NGLNH-146, 497, 9
Põhjendus 8228GUE/NGL-
hääletus: komisjoni ettepanekNH+560, 63, 32
Taotlused nimeliseks hääletuseks
GUE/NGL:muudatusettepanek 229

 11. Digitaalse Euroopa programm ajavahemikuks 2021–2027 ***I 

Raport: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Kogu tekst („osaline kokkulepe“)206komisjon+
hääletus: komisjoni ettepanekNH+561, 39, 50

 12. Maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ ***I 

Raport: Sven Giegold (A8-0421/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Kogu tekst („osaline kokkulepe“)4komisjon+
hääletus: komisjoni ettepanekNH+575, 35, 46

 13. Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) ***I 

Raport: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Kogu tekst („osaline kokkulepe“)105VO1komisjon+
Artikkel 5, § 1108GUE/NGLNH-113, 518, 20
41=
105VO2=
komisjon+
Artikkel 5, § 2109GUE/NGL-
42=
105VO3=
komisjon+
Artikkel 5, § 2, pärast punkti 1110GUE/NGLNH-96, 493, 62
Artikkel 8, pärast § 2111GUE/NGLNH-80, 499, 72
112GUE/NGL-
105VO4komisjon+
Artikkel 13, § 1, punkt f113GUE/NGL-
51VOkomisjon-
105VO5komisjon+
Põhjendus 7106GUE/NGLNH-128, 507, 17
Pärast põhjendust 14107GUE/NGLNH-77, 496, 77
hääletus: komisjoni ettepanekNH+578, 39, 34
Taotlused nimeliseks hääletuseks
GUE/NGL:muudatusettepanekud 106, 107, 108, 110, 111

 14. Õigusprogramm ***I 

Raport: Josef Weidenholzer ja Heidi Hautala (A8-0068/2019)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Kogu tekst („osaline kokkulepe“)78VO1komisjon+
Artikkel 17, § 178VO2komisjoneraldi+
Põhjendus 1878VO3komisjoneraldi+
Põhjendus 19 a78VO4komisjoneraldi+
I lisa, punkt 6 a78VO5komisjoneraldi+
II lisa, tabel A78VO6komisjonosa
1+
2+
hääletus: komisjoni ettepanekNH+490, 120, 42
Taotlused eraldi hääletuseks
ENF:muudatusettepanek 78
Taotlused osade kaupa hääletuseks
ENF:
muudatusettepanek 78 - II lisa, tabel
1.osa:Kogu tekst, v.a 2. rida („Programmi raames toetust saanud kodanikuühiskonna organisatsioonide arv“)
2.osa:2.rida

 15. Õiguste ja väärtuste programm ***I 

Raport: Bodil Valero (A8-0468/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi
Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi116EFDDNH-124, 488, 35
Seadusandliku akti eelnõu
Kogu tekst („osaline kokkulepe“)115komisjon+
hääletus: komisjoni ettepanekNH+472, 129, 41
Taotlused nimeliseks hääletuseks
EFDD, ENF:muudatusettepanek 116

 16. Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arv 

Ettepanek võtta vastu otsus: B8-0240/2019

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Otsuse ettepanek B8-0240/2019
(Esimeeste konverents)
§ 1, punkt b, rida 5§originaalteksteraldi/EH+376, 187, 16
hääletus: ettepanek võtta vastu otsus+
Taotlused eraldi hääletuseks
S&D:§ 1, punkt b, rida 5 („delegatsioon ELi–Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi–Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi–Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees“)

 17. Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – II osa ***I 

Raport: József Szájer (A8-0190/2019)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+531, 29, 33

 18. Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – I osa ***I 

Raport: József Szájer (A8-0020/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe585komisjonNH+546, 26, 34
Komisjoni avaldus586komisjon+
Ühisavaldus587komisjon+
Mitmesugust
Parandus: kõik keeleversioonid.

 19. Teatavate õigusküsimuste valdkonnas kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artikliga 290 ***I 

Raport: József Szájer (A8-0012/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+562, 24, 22

 20. 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmed seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust *** 

Soovitus: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: nõusolekumenetlusNH+569, 21, 23

 21. ELi ja Venemaa teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping *** 

Soovitus: Christian Ehler (A8-0188/2019)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: nõusolekumenetlusNH+527, 26, 55

 22. Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine * 

Raport: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+555, 26, 29

 23. Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtt ja praktiline kasutamine 

Resolutsiooni ettepanek: (B8-0239/2019) (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek B8-0239/2019
(TRAN komisjon)
hääletus: resolutsioon (terviktekst)EH-270, 304, 30

 24. Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I 

Raport: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi
Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi514EFDDNH-78, 441, 88
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe512komisjonNH+403, 162, 44
Ühisavaldus513komisjon+
Taotlused nimeliseks hääletuseks
EFDD:muudatusettepanek 514

 25. Viisaeeskiri ***I 

Raport: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe89komisjonNH+428, 123, 56

 26. Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed ***I 

Raport: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe82komisjonNH+577, 20, 8

 27. Normid, mis hõlbustavad finantsalase ja muu teabe kasutamist ***I 

Raport: Emil Radev (A8-0442/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe73komisjonNH+574, 26, 6
Parlamendi deklaratsioon74komisjon+
Komisjoni avaldus75komisjon+

 28. Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ***I 

Raport: Julia Reda (A8-0084/2019)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Artikkel 4, § 7189ÜMEGUE/NGL-
Artikkel 4, § 8190ÜMEGUE/NGL-
Artikkel 10, § 1191GUE/NGL-
hääletus: komisjoni ettepanekNH+480, 70, 60

 29. Euroopa ühendamise rahastu ***I 

Raport: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička (A8-0409/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Kogu tekst („osaline kokkulepe“)108ITRE, TRANEH+445, 145, 20
hääletus: komisjoni ettepanekNH+430, 146, 31

 30. Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine ***I 

Raport: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Vastutava komisjoni muudatusettepanekud – hääletus plokkide kaupa1–15
17
20–30
32–33
36
38–51
53–56
58
61–62
64–65
68
70–80
84
91–104
106–111
113
116–118
121–123
128–133
135–140
142–144
146–147
149–155
komisjon+
Vastutava komisjoni muudatusettepanekud – eraldi hääletus19komisjoneraldi/EH+414, 186, 4
31komisjonNH+466, 118, 24
35komisjonNH+406, 193, 7
37komisjoneraldi+
57komisjonNH+451, 76, 77
59komisjoneraldi/EH+351, 249, 6
60komisjoneraldi+
63komisjonNH+379, 229, 4
67komisjonNH+381, 202, 12
82komisjonNH+353, 242, 9
87komisjoneraldi/EH+418, 180, 7
89komisjoneraldi+
90komisjoneraldi+
105komisjoneraldi+
112komisjoneraldi+
114komisjoneraldi+
115komisjoneraldi+
119komisjoneraldi+
120komisjoneraldi+
124komisjoneraldi+
125komisjoneraldi+
126komisjoneraldi+
127komisjoneraldi+
134komisjoneraldi+
145komisjoneraldi+
148komisjoneraldi+
Artikkel 2, lõik 1, punkt 5, sissejuhatav osa163GUE/NGLNH-293, 308, 9
52komisjon+
Artikkel 4 § 166komisjonEH+390, 209, 9
169PPENH
Artikkel 4, § 2160S&DNH-285, 312, 13
157Verts/ALENH-297, 300, 10
164GUE/NGLNH-262, 310, 29
69komisjon+
Pärast artiklit 481komisjonEH+353, 234, 19
170PPENH
Artikkel 583ÜMEkomisjonNH+372, 224, 9
171PPENH
172PPENH
173PPENH
174PPE
Artikkel 6, § 185komisjonEH+397, 192, 14
175PPENH
Artikkel 6, § 286ÜMEkomisjonEH+380, 215, 6
176, 177ÜME, 178ÜMEPPENH
Artikkel 6 § 488komisjon+
179PPENH
Artikkel 18, § 4165ÜMEGUE/NGLNH-83, 522, 5
141komisjon+
I lisa, lõik 1161S&DNH-299, 299, 13
I lisa, B osa, pealkiri162S&DNH+299, 295, 12
Põhjendus 13158S&DNH-298, 305, 6
16komisjon+
156Verts/ALENH-293, 303, 10
Põhjendus 1518ÜMEkomisjonEH+337, 268, 4
168PPENH
Põhjendus 33159S&DNH-280, 308, 17
34komisjon+
hääletus: komisjoni ettepanekNH+308, 204, 70
Taotlused nimeliseks hääletuseks
GUE/NGL:muudatusettepanekud 31, 57, 163, 164, 165
Verts/ALE:muudatusettepanekud 156, 157
PPE:muudatusettepanekud 35, 63, 67, 82, 83, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 179
Taotlused eraldi hääletuseks
GUE/NGL:muudatusettepanekud 31, 57
PPE:muudatusettepanekud 19, 35, 37, 59, 60, 63, 67, 82, 87, 89, 90, 105, 112, 114, 115, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 134, 145, 148
Mitmesugust
Muudatusettepanekud 166, 167 ja 180 tunnistati vastuvõetamatuks.
Viimane päevakajastamine: 12. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika