Kazalo 
Zapisnik
PDF 146kWORD 38k
Sreda, 17. april 2019 - Strasbourg
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Razlaga člena 32(5), prvega pododstavka, druge alineje Poslovnika 
PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: razlagaPG+415, 226, 8
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD:končno glasovanje

 2. Protokol k Sporazumu med ES in Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, in o Eurodacu *** 

Priporočilo: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: postopek odobritvePG+588, 52, 17

 3. Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I 

Poročilo: Dan Nica (A8-0401/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
vse besedilo (delni dogovor)203UD1odbor+
člen 3, § 1203UD2odbor+
63UD1odbor
204GUE/NGL
člen 3, § 2, točka b203UD3odbor+
63UD2odbor
205GUE/NGL
člen 3, § 2, točka c203UD4odbor+
206GUE/NGL
63UD3odbor
člen 3, § 2, točka d207GUE/NGL
203UD5odbor+
63UD4odbor
člen 6, § 1208GUE/NGLPG53, 586, 22
člen 6, § 7209GUE/NGLPG49, 575, 34
203UD6odbor+
66UD1odbor+
člen 6, § 8203UD7D=
66UD2D=
odbor+
210GUE/NGLPG
člen 9, § 1211GUE/NGL-
203UD8=
71UD1=
odbor+
uvodna izjava 3212Verts/ALEPG-199, 445, 14
4=
203UD9=
odbor+
glasovanje: predlog KomisijePG+578, 40, 41
Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE:predlog spremembe 212
GUE/NGL:predlogi sprememb 208, 209, 210
Razno
Pavel Poc je tudi podpisnik predloga spremembe 212.

 4. Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I 

Poročilo: Christian Ehler (A8-0410/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Osnutek zakonodajnega akta
vse besedilo (delni dogovor)299odbor+
Priloga I, steber III, točka 2, podtočka 2.2, odstavek 1, alinea 1300Verts/ALEPG171, 456, 28
glasovanje: predlog KomisijePG+590, 42, 25
Osnutek zakonodajne resolucije
po uvodni izjavi A301odborPG+553, 81, 16
Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE:predloga sprememb 300, 301
Razno
Pavel Poc je tudi podpisnik predloga spremembe 300.

 5. Nadzor trga in skladnost proizvodov ***I 

Poročilo: Nicola Danti (A8-0277/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum214odborPG+562, 60, 33
Osnutek zakonodajnega akta
vse besedilo214odbor
Predlogi sprememb pristojnega odbora – glasovanje po sklopih1-213odbor
člen 1, po § 2217EFDDPG
po členu 4218EFDDPG
219EFDDPG
po uvodni izjavi 11215EFDDPG
216EFDDPG
glasovanje: predlog KomisijePG
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD:predlogi sprememb 215, 216, 217, 218, 219

 6. Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev ***I 

Poročilo: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum142odborPG+632, 22, 3

 7. Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov ***I 

Poročilo: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum111odborPG+474, 163, 14
Osnutek zakonodajnega akta
vse besedilo111UD1odbor
Predlogi sprememb pristojnega odbora – glasovanje po sklopih1–28
30
32–34
36–51
53–110
odbor
člen 1, alinea 1
Direktiva 2005/29/ES
člen 6, § 2, točka c in Priloga I, po točki 13
115več kot 38 poslancevPG
113Verts/ALEPG
35D+52odbor
111UD2odbor
uvodna izjava 43114več kot 38 poslancevPG
112Verts/ALEPG
29+31Dodbor
111UD3odbor
glasovanje: predlog KomisijePG
Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE:predlogi sprememb 112, 113, 114, 115

 8. Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I 

Poročilo: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum171odborPG+603, 17, 27

 9. Dodatni varstveni certifikat za zdravila ***I 

Poročilo: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum32odborPG+572, 63, 22

 10. Vesoljski program Unije in Agencija Evropske unije za vesoljski program ***I 

Poročilo: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
vse besedilo (delni dogovor)230odbor+
člen 1, § 1229GUE/NGLPG146, 497, 9
uvodna izjava 8228GUE/NGL
glasovanje: predlog KomisijePG+560, 63, 32
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:predlog spremembe 229

 11. Program za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 ***I 

Poročilo: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
vse besedilo (delni dogovor)206odbor+
glasovanje: predlog KomisijePG+561, 39, 50

 12. Program Fiscalis za sodelovanje na področju obdavčitve ***I 

Poročilo: Sven Giegold (A8-0421/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
vse besedilo (delni dogovor)4odbor+
glasovanje: predlog KomisijePG+575, 35, 46

 13. Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ***I 

Poročilo: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
vse besedilo (delni dogovor)105UD1odbor+
člen 5, § 1108GUE/NGLPG113, 518, 20
41=
105UD2=
odbor+
člen 5, § 2109GUE/NGL
42=
105UD3=
odbor+
člen 5, § 2, po točki 1110GUE/NGLPG96, 493, 62
člen 8, po § 2111GUE/NGLPG80, 499, 72
112GUE/NGL
105UD4odbor+
člen 13, § 1, točka f113GUE/NGL
51UDodbor
105UD5odbor+
uvodna izjava 7106GUE/NGLPG128, 507, 17
po uvodni izjavi 14107GUE/NGLPG77, 496, 77
glasovanje: predlog KomisijePG+578, 39, 34
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:predlogi sprememb 106, 107, 108, 110, 111

 14. Program za pravosodje ***I 

Poročilo: Josef Weidenholzer in Heidi Hautala (A8-0068/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
vse besedilo (delni dogovor)78UD1odbor+
člen 17, § 178UD2odborloč.+
uvodna izjava 1878UD3odborloč.+
uvodna izjava 19 a78UD4odborloč.+
Priloga I, točka 6 a78UD5odborloč.+
Priloga II, tabela78UD6odborpo delih
1+
2+
glasovanje: predlog KomisijePG+490, 120, 42
Zahteve za ločeno glasovanje
ENF:predlog spremembe 78
Zahteve za glasovanje po delih
ENF:
predlog spremembe 78 – Priloga II, tabela
1.del:vse besedilo brez vrstice 2 ("Število organizacij civilne družbe, ki jih program podpira")
2.del:vrstica 2

 15. Program za pravice in vrednote ***I 

Poročilo: Bodil Valero (A8-0468/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog zavrnitve predloga Komisije
Predlog zavrnitve predloga Komisije116EFDDPG124, 488, 35
Osnutek zakonodajnega akta
vse besedilo (delni dogovor)115odbor+
glasovanje: predlog KomisijePG+472, 129, 41
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD, ENF:predlog spremembe 116

 16. Število medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah 

Predlog sklepa: B8-0240/2019

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog sklepa B8-0240/2019
(konferenca predsednikov)
§ 1, točka b, vrstica 5§originalno besediloloč./EG+376, 187, 16
glasovanje: predlog sklepa+
Zahteve za ločeno glasovanje
S&D:§ 1, točka b, vrstica 5 ("Delegacija pri parlamentarnem partnerskem odboru EU-Armenija, pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Azerbajdžan ter pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Gruzija")

 17. Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del II ***I 

Poročilo: József Szájer (A8-0190/2019)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+531, 29, 33

 18. Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del I ***I 

Poročilo: József Szájer (A8-0020/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum585odborPG+546, 26, 34
Izjava Komisije586odbor+
skupna izjava587odbor+
Razno
Popravek: vse jezikovne različice

 19. Prilagoditev več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju EU ***I 

Poročilo: József Szájer (A8-0012/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+562, 24, 22

 20. Izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije *** 

Priporočilo: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: postopek odobritvePG+569, 21, 23

 21. Sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med EU in Rusijo *** 

Priporočilo: Christian Ehler (A8-0188/2019)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: postopek odobritvePG+527, 26, 55

 22. Sprememba statuta Evropske investicijske banke * 

Poročilo: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+555, 26, 29

 23. Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: uvajanje in operativna uporaba sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov 

Predlog resolucije: B8-0239/2019 (potrebna je večina glasov poslancev Parlamenta)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B8-0239/2019
(odbor TRAN)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)EG270, 304, 30

 24. Evropska mejna in obalna straža ***I 

Poročilo: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog zavrnitve predloga Komisije
Predlog zavrnitve predloga Komisije514EFDDPG78, 441, 88
Začasni sporazum
Začasni sporazum512odborPG+403, 162, 44
skupna izjava513odbor+
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD:predlog spremembe 514

 25. Humanitarni vizumi ***I 

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum89odborPG+428, 123, 56

 26. Ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika ***I 

Poročilo: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum82odborPG+577, 20, 8

 27. Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij ***I 

Poročilo: Emil Radev (A8-0442/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum73odborPG+574, 26, 6
izjava Parlamenta74odbor+
Izjava Komisije75odbor+

 28. Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov ***I 

Poročilo: Julia Reda (A8-0084/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
člen 4, § 7189DGUE/NGL
člen 4, § 8190DGUE/NGL
člen 10, § 1191GUE/NGL
glasovanje: predlog KomisijePG+480, 70, 60

 29. Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope ***I 

Poročilo: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu in Pavel Telička (A8-0409/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
vse besedilo (delni dogovor)108ITRE, TRANEG+445, 145, 20
glasovanje: predlog KomisijePG+430, 146, 31

 30. Boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin ***I 

Poročilo: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlogi sprememb pristojnega odbora – glasovanje po sklopih1–15
17
20–30
32–33
36
38–51
53–56
58
61–62
64–65
68
70–80
84
91–104
106–111
113
116–118
121–123
128–133
135–140
142–144
146–147
149–155
odbor+
predlogi sprememb pristojnega odbora - ločena glasovanja19odborloč./EG+414, 186, 4
31odborPG+466, 118, 24
35odborPG+406, 193, 7
37odborloč.+
57odborPG+451, 76, 77
59odborloč./EG+351, 249, 6
60odborloč.+
63odborPG+379, 229, 4
67odborPG+381, 202, 12
82odborPG+353, 242, 9
87odborloč./EG+418, 180, 7
89odborloč.+
90odborloč.+
105odborloč.+
112odborloč.+
114odborloč.+
115odborloč.+
119odborloč.+
120odborloč.+
124odborloč.+
125odborloč.+
126odborloč.+
127odborloč.+
134odborloč.+
145odborloč.+
148odborloč.+
člen 2, alinea 1, točka 5, uvodni del163GUE/NGLPG293, 308, 9
52odbor+
člen 4, § 166odborEG+390, 209, 9
169PPEPG
člen 4, § 2160S&DPG285, 312, 13
157Verts/ALEPG297, 300, 10
164GUE/NGLPG262, 310, 29
69odbor+
po členu 481odborEG+353, 234, 19
170PPEPG
člen 583DodborPG+372, 224, 9
171PPEPG
172PPEPG
173PPEPG
174PPE
člen 6, § 185odborEG+397, 192, 14
175PPEPG
člen 6, § 286DodborEG+380, 215, 6
176, 177S, 178DPPEPG
člen 6, § 488odbor+
179PPEPG
člen 18, § 4165DGUE/NGLPG83, 522, 5
141odbor+
Priloga I, alinea 1161S&DPG299, 299, 13
Priloga I, oddelek B, naslov162S&DPG+299, 295, 12
uvodna izjava 13158S&DPG298, 305, 6
16odbor+
156Verts/ALEPG293, 303, 10
uvodna izjava 1518DodborEG+337, 268, 4
168PPEPG
uvodna izjava 33159S&DPG280, 308, 17
34odbor+
glasovanje: predlog KomisijePG+308, 204, 70
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:predlogi sprememb 31, 57, 163, 164, 165
Verts/ALE:predloga sprememb 156, 157
PPE:predlogi sprememb 35, 63, 67, 82, 83, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 179
Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL:predloga sprememb 31, 57
PPE:predlogi sprememb 19, 35, 37, 59, 60, 63, 67, 82, 87, 89, 90, 105, 112, 114, 115, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 134, 145, 148
Razno
Predlogi sprememb 166, 167 in 180 so bili razglašeni za nedopustne.
Zadnja posodobitev: 12. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov