Index 
Jegyzőkönyv
PDF 320kWORD 84k
2019. április 17., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A képviselőcsoportok tagjai
 4.A szociális biztonsági rendszerek koordinálása ***I (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.Vita Lettország miniszterelnökével, Krišjānis Kariņšsal, Európa jövőjéről (vita)
 7.A képviselőcsoportok tagjai
 8.Szavazások órája
  8.1.Az eljárási szabályzat 32. cikke (5) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésének értelmezése (szavazás)
  8.2.A menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételekről és eljárási szabályokról és az „Eurodacról” szóló EK–Dánia-megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv *** (szavazás)
  8.3.Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása ***I (szavazás)
  8.4.Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program ***I (szavazás)
  8.5.Piacfelügyelet és termékmegfelelőség ***I (szavazás)
  8.6.Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása ***I (szavazás)
  8.7.Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése ***I (szavazás)
  8.8.Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága ***I (szavazás)
  8.9.A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa ***I (szavazás)
  8.10.Az Unió űrprogramja és az Európai Unió Űrprogramügynöksége ***I (szavazás)
  8.11.Digitális Európa program a 2021–2027 közötti időszakra ***I (szavazás)
  8.12.Az adóügyi együttműködést szolgáló Fiscalis program ***I (szavazás)
  8.13.Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) ***I (szavazás)
  8.14.Jogérvényesülés program ***I (szavazás)
  8.15.Jogok és értékek program ***I (szavazás)
  8.16.A parlamentközi küldöttségek, a parlamentközi vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, valamint a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek száma (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az ülés folytatása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Európai Határ- és Parti Őrség ***I (vita)
 14.Vízumkódex ***I (vita)
 15.Az ülés folytatása
 16.Szavazások órája
  16.1.Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazítása – II. rész ***I (szavazás)
  16.2.Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez – I. rész ***I (szavazás)
  16.3.Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. cikkéhez ***I (szavazás)
  16.4.Az EU általános költségvetésének 2019. évi végrehajtása és finanszírozása az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggésben *** (szavazás)
  16.5.EU–Oroszország-megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről *** (szavazás)
  16.6.Az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosítása * (szavazás)
  16.7.Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: A kooperatív intelligens közlekedési rendszer kiépítése és gyakorlati használata (szavazás)
  16.8.Európai Határ- és Parti Őrség ***I (szavazás)
  16.9.Vízumkódex ***I (szavazás)
  16.10.Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és ellenőrzési intézkedések ***I (szavazás)
  16.11.A pénzügyi és egyéb információk felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok ***I (szavazás)
  16.12.Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata ***I (szavazás)
  16.13.Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz ***I (szavazás)
  16.14.Fellépés az online terrorista tartalom terjesztése ellen ***I (szavazás)
 17.A szavazáshoz fűzött indokolások
 18.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 19.Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai ***I (vita)
 20.A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása ***I (vita)
 21.A digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén ***I (vita)
 22.Határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások ***I (vita)
 23.Európai Védelmi Alap ***I (vita)
 24.Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek ***I – Fedezett kötvények és közfelügyeletük ***I (vita)
 25.Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat (vita)
 26.InvestEU ***I (vita)
 27.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 28.A következő ülésnap napirendje
 29.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.37-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck és Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano és Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete (B8-0260/2019).

II.   Kamerun (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a kameruni helyzetről (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric és Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kamerunról (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében, Kamerunról (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere és Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, Kamerunról (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun és Sven Giegold, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kamerunról (B8-0253/2019);

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kamerunról (B8-0254/2019).

III.   Brunei (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bruneiről (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, a brunei helyzetről (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou és Luke Ming Flanagan, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bruneiről (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bruneiről (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bruneiről (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere és Francisco José Millán Mon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bruneiről (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében, Bruneiről (B8-0251/2019).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. A képviselőcsoportok tagjai

Jane Collins nem tag többé az ENF képviselőcsoportban, és 2019. április 17-i időponttól kezdődően az EFDD képviselőcsoport tagja.

Elisabetta Gardini nem tag többé a PPE képviselőcsoportban, és 2019. április 17-i időponttól kezdődően az ECR képviselőcsoport tagja.


4. A szociális biztonsági rendszerek koordinálása ***I (vita)

Jelentés a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. december 11. (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.2. pont ).

Guillaume Balas előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal Sven Schulze, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Agnes Jongerius, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sven Schulze, a vita vezetéséről, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom és Rina Ronja Kari.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins és David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers, a vita vezetéséről, Ana Miranda és João Pimenta Lopes.

Felszólal Marianne Thyssen és Guillaume Balas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.5. pont .

(Az ülést 09.54-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


5. Az ülés folytatása

Az ülés 10.07-kor folytatódik.


6. Vita Lettország miniszterelnökével, Krišjānis Kariņšsal, Európa jövőjéről (vita)

Vita Lettország miniszterelnökével, Krišjānis Kariņšsal, Európa jövőjéről (2019/2673(RSP))

A vita bevezetéseképpen az elnök rövid nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Krišjānis Kariņš (Lettország miniszterelnöke).

Felszólal: Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke).

Az elnök megköszöni Jean-Claude Junckernek elkötelezettségét és együttműködését

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Bruno Gollnisch, független.

Felszólal: Krišjānis Kariņš.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul RübigHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes Hanso és Hannes Hanso.

Felszólal: Krišjānis Kariņš.

Az elnök rövid nyilatkozatot tesz az Európa jövőjéről folytatott vitasorozatról.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök


7. A képviselőcsoportok tagjai

David Borrelli többé nem független képviselő, 2019. április 17-i időponttól kezdődően a(z) ALDE képviselőcsoport tagja.

°
° ° °

Felszólal Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl és Fabio Massimo Castaldo.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


8.1. Az eljárási szabályzat 32. cikke (5) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésének értelmezése (szavazás)

Az eljárási szabályzat 32. cikke (5) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésének értelmezése

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÉRTELMEZÉS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0393)


8.2. A menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételekről és eljárási szabályokról és az „Eurodacról” szóló EK–Dánia-megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, az említett megállapodást a bűnüldözésre kiterjesztő jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0394)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


8.3. Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása ***I (szavazás)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Dan Nica (A8-0401/2018)

Első megbeszélésre került sor 2018. december 11-én (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 23. pont ).
A kérdést 2018. december 12-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.11. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0395)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.4. Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program ***I (szavazás)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Első megbeszélésre került sor 2018. december 11-én (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 23. pont ).
A kérdést 2018. december 12-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.12. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0396)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.5. Piacfelügyelet és termékmegfelelőség ***I (szavazás)

Jelentés a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról, valamint a 305/2011/EU, az 528/2012/EU, az (EU) 2016/424, az (EU) 2016/425, az (EU) 2016/426, az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/42/EK, 2009/48/EK, a 2010/35/EU, a 2013/29/EU, a 2013/53/EU, a 2014/28/EU, a 2014/29/EU, a 2014/30/EU, a 2014/31/EU, a 2014/32/EU, a 2014/33/EU, a 2014/34/EU, a 2014/35/EU, a 2014/53/EU, a 2014/68/EU és a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

Felszólal Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak, az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően, és Nicola Danti (előadó), a kérelem ellen.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0397)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.6. Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása ***I (szavazás)

Jelentés az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0398)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.7. Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése ***I (szavazás)

Jelentés az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

Felszólal Róża Thun und Hohenstein, több mint 38 képviselő nevében, akik kérik, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak, az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően, és Daniel Dalton (előadó), a kérelem ellen.

Név szerinti szavazással (295 mellette, 331 ellene, 17 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0399)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.8. Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága ***I (szavazás)

Jelentés az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Első megbeszélésre került sor 2018. december 10-én (2018.12.10-i jegyzőkönyv, 15. pont ).
A kérdést 2018. december 11-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.7. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0400)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.9. A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa ***I (szavazás)

Jelentés a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0401)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Luis de Grandes Pascual (előadó).


8.10. Az Unió űrprogramja és az Európai Unió Űrprogramügynöksége ***I (szavazás)

Jelentés az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Első megbeszélésre került sor 2018. december 12-én (2018.12.12-i jegyzőkönyv, 28. pont ).
A kérdést 2018. december 13-án az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.13-i jegyzőkönyv, 9.3. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0402)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

A szavazás előtt, Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).


8.11. Digitális Európa program a 2021–2027 közötti időszakra ***I (szavazás)

Jelentés a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

A vita időpontja: 2018. december 12. (2018.12.12-i jegyzőkönyv, 29. pont ).
A kérdést 2018. december 13-án az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.13-i jegyzőkönyv, 9.4. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0403)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

A szavazás előtt, Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).


8.12. Az adóügyi együttműködést szolgáló Fiscalis program ***I (szavazás)

Jelentés az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sven Giegold (A8-0421/2018)

A vita időpontja: 2019. január 16. (2019.1.16-i jegyzőkönyv, 30. pont ).
A kérdést 2019. január 17-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.9. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0404)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.13. Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) ***I (szavazás)

Jelentés a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

A vita időpontja: 2018. december 10. (2018.12.10-i jegyzőkönyv, 13. pont ).
A kérdést 2018. december 11-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.5. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0405)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

A szavazás előtt, Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).


8.14. Jogérvényesülés program ***I (szavazás)

Jelentés a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Jogi Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Josef Weidenholzer és Heidi Hautala (A8-0068/2019)

A kérdést 2019. február 13-án az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.15. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0406)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.15. Jogok és értékek program ***I (szavazás)

Jelentés a Jogok és értékek program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bodil Valero (A8-0468/2018)

A vita időpontja: 2019. január 16. (2019.1.16-i jegyzőkönyv, 31. pont ).
A kérdést 2019. január 17-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.10. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0407)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.16. A parlamentközi küldöttségek, a parlamentközi vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, valamint a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek száma (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat, amelyet az eljáráso szabályzat 212. és 214. cikkének megfelelően az Elnökök Értekezlete nyújtott be, a parlamentközi küldöttségek, a parlamenti vegyesbizottságokba delegált küldöttségek és a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek számáról (2019/2968(RSO)) (B8-0240/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0408)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Dan Nica-jelentés – A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa és Daniel Hannan

Christian Ehler-jelentés – A8-0410/2018
Daniel Hannan

Nicola Danti-jelentés – A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Daniel Dalton-jelentés – A8-0029/2019
Rory Palmer és Jiří Pospíšil

Pilar Ayuso-jelentés – A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Luis de Grandes Pascual-jelentés – A8-0039/2019
José Inácio Faria és Nicola Caputo.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.32-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Európai Határ- és Parti Őrség ***I (vita)

Jelentés az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal Jens Geier (a BUDG bizottság véleményének előadója), Carlos Coelho, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Péter Niedermüller, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Bill Etheridge, Diane James, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Giancarlo Scottà, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge és Emil Radev.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward és Željana Zovko.

Felszólal Dimitris Avramopoulos és Roberta Metsola.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.17-i jegyzőkönyv, 16.8. pont .


14. Vízumkódex ***I (vita)

Jelentés a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

A kérdést 2018. december 11-én az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.14. pont ).

Juan Fernando López Aguilar előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal Isabella De Monte, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Heinz K. Becker, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tim Aker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho és Cécile Kashetu Kyenge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge és Ruža Tomašić.

Felszólal Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) és Juan Fernando López Aguilar.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.17-i jegyzőkönyv, 16.9. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

15. Az ülés folytatása

Az ülés 17.10-kor folytatódik.

Felszólal Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda és Stelios Kouloglou.


16. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


16.1. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazítása – II. rész ***I (szavazás)

Jelentés az ellenőrzésről történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: József Szájer (A8-0190/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0409)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


16.2. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez – I. rész ***I (szavazás)

Jelentés az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: József Szájer (A8-0020/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA és EGYÜTTES NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0410)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


16.3. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. cikkéhez ***I (szavazás)

Jelentés az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: József Szájer (A8-0012/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0411)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


16.4. Az EU általános költségvetésének 2019. évi végrehajtása és finanszírozása az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggésben *** (szavazás)

Ajánlás az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló tervezetről [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

TANÁCSI RENDELET TERVEZETE

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0412)

A Parlament egyetért a Tanács rendeletre irányuló tervezetével.

Felszólalások

Jean Arthuis (előadó).


16.5. EU–Oroszország-megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0413)

A Parlament egyetért a megállapodás megújításával.


16.6. Az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosítása * (szavazás)

Jelentés az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0414)


16.7. Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: A kooperatív intelligens közlekedési rendszer kiépítése és gyakorlati használata (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, amelyet a TRAN bizottság nyújtott be az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése értelmében, a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kooperatív intelligens közlekedési rendszer kiépítése és gyakorlati használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2019. március 13-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) – Illetékes képviselő: Dominique Riquet

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva


16.8. Európai Határ- és Parti Őrség ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és EGYÜTTES NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0415)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


16.9. Vízumkódex ***I (szavazás)

Jelentés a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

A kérdést 2018. december 11-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.14. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0416)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Juan Fernando López Aguilar (előadó).


16.10. Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és ellenőrzési intézkedések ***I (szavazás)

Jelentés az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint a 2115/2005/EK tanácsi rendelet és az 1386/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0417)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


16.11. A pénzügyi és egyéb információk felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályokról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, A PARLAMENT NYILATKOZATA és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0418)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


16.12. Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Julia Reda (A8-0084/2019)

A vita időpontja: 2019. március 11. (2019.3.11-i jegyzőkönyv, 19. pont ).
A kérdést 2019. március 13-án az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2019.3.13-i jegyzőkönyv, 19.1. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0419)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


16.13. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadók: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu és Pavel Telička (A8-0409/2018)

A vita időpontja: 2018. december 11. (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 21. pont ).
A kérdést 2018. december 12-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.12-i jegyzőkönyv, 19.2. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0420)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


16.14. Fellépés az online terrorista tartalom terjesztése ellen ***I (szavazás)

Jelentés az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0421)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


17. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A szóbeli szavazatindokolásokra a következő időpontban kerül sor: 2019. április 18., csütörtök.


18. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


19. Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai ***I (vita)

Jelentés az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásainak meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Első megbeszélésre került sor 2018. november 14-én (2018.11.14-i jegyzőkönyv, 8. pont ).
A kérdést 2018. november 14-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.11.14-i jegyzőkönyv, 14.7. pont ).

Bas Eickhout előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal Henna Virkkunen (a TRAN bizottság véleményének előadója), Christofer Fjellner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Damiano Zoffoli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Liese, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oscar Lancini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Peter Liese, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli és Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria és Seán Kelly.

Felszólal Miguel Arias Cañete és Bas Eickhout.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.6. pont .


20. A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása ***I (vita)

Jelentés a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Első megbeszélésre került sor 2018. október 24-én (2018.10.24-i jegyzőkönyv, 23. pont ).
A kérdést 2018. október 25-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.8. pont ).

Andrzej Grzyb előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal Markus Pieper, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Seb Dance, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Florent Marcellesi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal Tiemo Wölken és Christel Schaldemose.

Felszólal Violeta Bulc és Andrzej Grzyb.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.7. pont .


21. A digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén ***I (vita)

Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Tadeusz Zwiefka előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Emil Radev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyn Regner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Ralph Packet, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Felszólal Věra Jourová és Tadeusz Zwiefka.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.8. pont .


22. Határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások ***I (vita)

Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2019. január 17. (2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.6. pont )

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Olle Ludvigsson (az ECON bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Michael Detjen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Emil Radev.

Felszólal Věra Jourová és Evelyn Regner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.9. pont .


23. Európai Védelmi Alap ***I (vita)

Jelentés az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Első megbeszélésre került sor 2018. december 11-én (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 22. pont ).
A kérdést 2018. december 12-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.12-i jegyzőkönyv, 19.1. pont ).

Zdzisław Krasnodębski előterjeszti a jelentést.

Felszólal: David McAllister (az AFET bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal Alain Lamassoure (a BUDG bizottság véleményének előadója), Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Edouard Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dominique Riquet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Bullock, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler és Dariusz Rosati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Notis Marias és Dobromir Sośnierz.

Felszólal Elżbieta Bieńkowska és Zdzisław Krasnodębski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.10. pont .


24. Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek ***I – Fedezett kötvények és közfelügyeletük ***I (vita)

Jelentés az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Jelentés a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Felszólal Dariusz Rosati, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Alfred Sant, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Stefan Gehrold és Pervenche Berès.

Felszólal Elżbieta Bieńkowska és Bernd Lucke.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.11. pont és 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.12. pont .


25. Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000003/2019), felteszi: Danuta Maria Hübner, az AFCO bizottság nevében, a Tanácshoz: Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal a Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat (B8-0019/2019)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000004/2019), felteszi: Danuta Maria Hübner, az AFCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal a Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo és Danuta Maria Hübner kifejti a kérdéseket.

George Ciamba (a Tanács soros elnöke) és Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal Maite Pagazaurtundúa, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Diane James, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal Elżbieta Bieńkowska és George Ciamba.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Danuta Maria Hübner, az AFCO bizottság nevében, a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról szóló rendeletre irányuló jogalkotási javaslatról folytatott tárgyalásokról (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.20. pont .


26. InvestEU ***I (vita)

Jelentés az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes előterjeszti a jelentést.

Első megbeszélésre került sor 2019. január 15-én (2019.1.15-i jegyzőkönyv, 16. pont ).
A kérdést 2019. január 16-án az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2019.1.16-i jegyzőkönyv, 21.3. pont ).

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal: Elena Gentile (a REGI bizottság véleményének előadója).

Roberto Gualtieri előterjeszti a jelentést.

Felszólal Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Karine Gloanec Maurin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ralph Packet, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda és Paul Rübig.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal Elżbieta Bieńkowska és José Manuel Fernandes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.13. pont .

°
° ° °

Felszólal: Paul Rübig.


27. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 31. cikke (6) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 01/2019., a DEC 05/2019., a DEC 07/2019. és a DEC 08/2019. számú előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról (III. szakasz – Bizottság).


28. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 637.987/OJJE).


29. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.19-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat