Indiċi 
Minuti
PDF 351kWORD 88k
L-Erbgħa, 17 ta' April 2019 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 4.Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali ***I (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Dibattitu mal-Prim Ministru tar-Repubblika tal-Latvja, Krišjānis Kariņš, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 7.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Interpretazzjoni tal-Artikolu 32(5), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż tar-Regoli ta' Proċedura (votazzjoni)
  
8.2.Protokoll għal mal-Ftehim bejn l-UE u d-Danimarka dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-ażil u l-"Eurodac" *** (votazzjoni)
  
8.3.L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I (votazzjoni)
  
8.4.Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I (votazzjoni)
  
8.5.Regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha ***I (votazzjoni)
  
8.6.Il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online ***I (votazzjoni)
  
8.7.Infurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur ***I (votazzjoni)
  
8.8.It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari ***I (votazzjoni)
  
8.9.Ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali ***I (votazzjoni)
  
8.10.Programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali ***I (votazzjoni)
  
8.11.Programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 ***I (votazzjoni)
  
8.12.Programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni ***I (votazzjoni)
  
8.13.Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) ***I (votazzjoni)
  
8.14.Il-programm Ġustizzja ***I (votazzjoni)
  
8.15.Programm Drittijiet u Valuri ***I (votazzjoni)
  
8.16.Numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, delegazzjonijiet għall-kumitati interparlamentari konġunti u delegazzjonijiet għall-kumitati ta' kooperazzjoni parlamentari u għall-Assemblej Parlamentari multilaterali (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta ***I (dibattitu)
 14.Kodiċi dwar il-Viżi ***I (dibattitu)
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Ħin tal-votazzjonijiet
  
16.1.L-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea - parti II ***I (votazzjoni)
  
16.2.L-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE - parti I ***I (votazzjoni)
  
16.3.L-adattament ta' għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)
  
16.4.L-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2019 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni *** (votazzjoni)
  
16.5.Ftehim fuq kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa *** (votazzjoni)
  
16.6.Emenda għall-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment * (votazzjoni)
  
16.7.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): L-iskjerament u l-użu operattiv ta' sistemi ta' trasport intelliġenti kooperattivi (votazzjoni)
  
16.8.Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta ***I (votazzjoni)
  
16.9.Kodiċi dwar il-Viżi ***I (votazzjoni)
  
16.10.Miżuri ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral ***I (votazzjoni)
  
16.11.Regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra ***I (votazzjoni)
  
16.12.L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni ***I (votazzjoni)
  
16.13.Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I (votazzjoni)
  
16.14.Il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online ***I (votazzjoni)
 17.Spjegazzjonijiet tal-vot
 18.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 19.Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda ***I (dibattitu)
 20.Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija ***I (dibattitu)
 21.L-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju ***I (dibattitu)
 22.Konverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali ***I (dibattitu)
 23.Fond Ewropew għad-Difiża ***I (dibattitu)
 24.Skoperturi fil-forma ta' bonds koperti ***I - Bonds koperti u superviżjoni pubblika ta' bonds koperti ***I (dibattitu)
 25.Negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew: proposta leġiżlattiva (dibattitu)
 26.InvestEU ***I (dibattitu)
 27.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 29.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.37.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Iċ-Ċina, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi u etniċi (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR, dwar Iċ-Ċina, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi u etniċi (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar iċ-Ċina, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi u etniċi (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck u Luke Ming Flanagan f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar iċ-Ċina, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi u etniċi (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano u Soraya Post f'isem il-Grupp S&D, dwar iċ-Ċina, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi u etniċi (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE, dwar iċ-Ċina, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi u etniċi (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan u Mirja Vehkaperä, f'isem il-Grupp ALDE, dwar iċ-Ċina, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi u etniċi (B8-0260/2019).

II.   Il-Kamerun (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga u Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Kamerun (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric u Luke Ming Flanagan f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Kamerun (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Maria Arena, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Kamerun (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere u Francisco José Millán Mon, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Kamerun (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun u Sven Giegold, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Kamerun (B8-0253/2019);

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Mirja Vehkaperä, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Kamerun (B8-0254/2019).

III.   Il-Brunei (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé u Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar Il-Brunei (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Brunei (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou u Luke Ming Flanagan, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Brunei (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, dwar Il-Brunei (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Brunei (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere u Francisco José Millán Mon f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Brunei (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Mirja Vehkaperä, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Brunei (B8-0251/2019).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Jane Collins ma baqgħetx Membru tal-Grupp ENF u ngħaqdet mal-Grupp EFDD b'effett li jiddekorri mid-data 17 ta' April 2019.

Elisabetta Gardini ma baqgħetx Membru tal-Grupp PPE u ngħaqdet mal-Grupp ECR b'effett li jiddekorri mid-data 17 ta' April 2019.


4. Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-kordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali saret fid-data 11 ta' Diċembru 2018 (punt 5.2 tal-Minuti ta' 11.12.2018).

Guillaume Balas ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Sven Schulze f'isem il-Grupp PPE, Agnes Jongerius f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Sven Schulze, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom u Rina Ronja Kari.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins u David Coburn f'isem il-Grupp EFDD.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Ana Miranda u João Pimenta Lopes.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Guillaume Balas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.5 tal-Minuti ta' 18.4.2019.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 09.54.)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 10.07.


6. Dibattitu mal-Prim Ministru tar-Repubblika tal-Latvja, Krišjānis Kariņš, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

Dibattitu mal-Prim Ministru tar-Repubblika tal-Latvja, Krišjānis Kariņš, dwar il-Futur tal-Ewropa (2019/2673(RSP))

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex jintroduċi d-dibattitu.

Intervent ta': Krišjānis Kariņš (Prim Ministru tal-Latvja).

Intervent ta': Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni).

Il-President irringrazzja lil Jean-Claude Juncker għall-impenn u l-kooperazzjoni tiegħu.

Interventi ta':: Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Mercedes Bresso f'isem il-Grupp S&D, Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, u Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Krišjānis Kariņš.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul Rübig u Hannes Hanso.

Intervent ta': Krišjānis Kariņš.

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira dwar is-sensiela ta' dibattiti dwar il-futur tal-Ewropa.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President


7. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

David Borrelli m'għadux jieħu postu mal-Membri mhux affiljati u ngħaqad mal-Grupp ALDE b'effett li jiddekorri mid-data 17 ta' April 2019.

°
° ° °

Interventi ta': Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl u Fabio Massimo Castaldo.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


8.1. Interpretazzjoni tal-Artikolu 32(5), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż tar-Regoli ta' Proċedura (votazzjoni)

Interpretazzjoni tal-Artikolu 32(5), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż tar-Regoli ta' Proċedura

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

INTERPRETAZZJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0393)


8.2. Protokoll għal mal-Ftehim bejn l-UE u d-Danimarka dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-ażil u l-"Eurodac" *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għal mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-ażil ippreżentata fid-Danimarka jew f'xi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea u l-"Eurodac" għat-tqabbil tal-marki tas-swaba' għall-applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta' Dublin rigward l-aċċess għall-Eurodac għal finijiet tal-infurzar tal-liġi [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0394)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


8.3. L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Dan Nica (A8-0401/2018)

L-ewwel dibattitu sar fid-data 11 ta' Diċembru 2018 (punt 23 tal-Minuti ta' 11.12.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 12 ta' Diċembru 2018 (punt 12.11 tal-Minuti ta' 12.12.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0395)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.4. Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Christian Ehler (A8-0410/2018)

L-ewwel dibattitu sar fid-data 11 ta' Diċembru 2018 (punt 23 tal-Minuti ta' 11.12.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 12 ta' Diċembru 2018 (punt 12.12 tal-Minuti ta' 12.12.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0396)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.5. Regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 305/2011, (UE) Nru 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 u (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u d-Direttivi 2004/42/KE, 2009/48/KE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE u 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

Interventi ta': Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, biex jitlob li tittieħed votazzjoni dwar l-emendi qabel il-ftehim proviżorju, skont l-Artikolu 59(3), tar-Regoli ta' Proċedura, u Nicola Danti (rapporteur), kontra din it-talba.

Il-Parlament irrifjuta t-talba.

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0397)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.6. Il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0398)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.7. Infurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta' April 1993, id-Direttiva 98/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar infurzar aħjar u mmodernizzar tar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

Interventi ta': Róża Thun und Hohenstein, f'isem aktar minn 38 Membru biex titlob li tittieħed votazzjoni dwar l-emendi qabel il-ftehim proviżorju, skont l-Artikolu 59(3), tar-Regoli ta' Proċedura, u Daniel Dalton (rapporteur), kontra din it-talba.

B'VSI (295 vot favur, 331 kontra, 17-il astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0399)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.8. It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002 [dwar il-liġi ġenerali dwar l-ikel], id-Direttiva 2001/18/KE [dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ OĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 [dwar ikel u għalf ĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 [dwar l-addittivi fl-għalf], ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 [dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni], ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 [dwar il-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 [dwar il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 [dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti] u r-Regolament (UE) Nru 2015/2283 [dwar ikel ġdid] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

L-ewwel dibattitu sar fid-data 10 ta' Diċembru 2018 (punt 15 tal-Minuti ta' 10.12.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 11 ta' Diċembru 2018 (punt 5.7 tal-Minuti ta' 11.12.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0400)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.9. Ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 469/2009 dwar iċ-ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0401)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Luis de Grandes Pascual (rapporteur).


8.10. Programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

L-ewwel dibattitu sar fid-data 12 ta' Diċembru 2018 (punt 28 tal-Minuti ta' 12.12.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 13 ta' Diċembru 2018 (punt 9.3 tal-Minuti ta' 13.12.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0402)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).


8.11. Programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Diċembru 2018 (punt 29 tal-Minuti ta' 12.12.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 13 ta' Diċembru 2018 (punt 9.4 tal-Minuti ta' 13.12.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDA

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0403)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).


8.12. Programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Id-dibattitu sar fid-data 16 ta' Jannar 2019 (punt 30 tal-Minuti ta' 16.1.2019).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 17 ta' Jannar 2019 (punt 10.9 tal-Minuti ta' 17.1.2019).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDA

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0404)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.13. Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Id-dibattitu sar fid-data 10 ta' Diċembru 2018 (punt 13 tal-Minuti ta' 10.12.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 11 ta' Diċembru 2018 (punt 5.5 tal-Minuti ta' 11.12.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0405)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).


8.14. Il-programm Ġustizzja ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ġustizzja [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Josef Weidenholzer u Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 13 ta' Frar 2019 (punt 8.15 tal-Minuti ta' 13.2.2019).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0406)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.15. Programm Drittijiet u Valuri ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Drittijiet u Valuri [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Id-dibattitu sar fid-data 16 ta' Jannar 2019 (punt 31 tal-Minuti ta' 16.1.2019).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 17 ta' Jannar 2019 (punt 10.10 tal-Minuti ta' 17.1.2019).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0407)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.16. Numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, delegazzjonijiet għall-kumitati interparlamentari konġunti u delegazzjonijiet għall-kumitati ta' kooperazzjoni parlamentari u għall-Assemblej Parlamentari multilaterali (votazzjoni)

Proposta għal deċiżjoni mressqa skont l-Artikoli 212 u 214 tar-Regoli ta' Proċedura, mill-Konferenza tal-Presidenti, dwar in-numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, ta' delegazzjonijiet għall-kumitati parlamentari konġunti u ta' delegazzjonijiet għall-kumitati parlamentari ta' kooperazzjoni u għal assemblej parlamentari multilaterali (2019/2968(RSO)) (B8-0240/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0408)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa u Daniel Hannan

Rapport Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Rapport Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Rapport Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer u Jiří Pospíšil

Rapport Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Rapport Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria u Nicola Caputo.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit tal-internet tal-Parlament, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.32.)


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jħassar l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill Nru 98/700/ĠAI, ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jens Geier (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Carlos Coelho f'isem il-Grupp PPE, Péter Niedermüller f'isem il-Grupp S&D, Anders Primdahl Vistisen f'isem il-Grupp ECR, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, Marina Albiol Guzmán f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Diane James f'isem il-Grupp EFDD, Giancarlo Scottà f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge u Emil Radev.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward u Željana Zovko.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Roberta Metsola.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16.8 tal-Minuti ta' 17.4.2019.


14. Kodiċi dwar il-Viżi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 810/2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (il-Kodiċi dwar il-Viżi) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 11 ta' Diċembru 2018 (punt 5.14 tal-Minuti ta' 11.12.2018).

Juan Fernando López Aguilar ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Isabella De Monte f'isem il-Grupp S&D, Heinz K. Becker f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tim Aker f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho u Cécile Kashetu Kyenge.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge u Ruža Tomašić.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni) u Juan Fernando López Aguilar.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16.9 tal-Minuti ta' 17.4.2019.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

15. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 17.10.

Interventi ta': Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda u Stelios Kouloglou.


16. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


16.1. L-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea - parti II ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A8-0190/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0409)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


16.2. L-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE - parti I ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A8-0020/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

FTEHIM PROVIŻORJU, DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI u DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0410)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


16.3. L-adattament ta' għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A8-0012/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0411)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


16.4. L-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2019 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill dwar miżuri li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni fl-2019 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

ABBOZZ TA' REGOLAMENT TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0412)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' regolament tal-Kunsill.

Interventi

Jean Arthuis (rapporteur)


16.5. Ftehim fuq kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tiġdid tal-Ftehim fuq kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0413)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għat-tiġdid tal-ftehim.


16.6. Emenda għall-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0414)


16.7. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): L-iskjerament u l-użu operattiv ta' sistemi ta' trasport intelliġenti kooperattivi (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat TRAN, skont l-Artikolu 105(3), tar-Regoli ta' Proċedura, dwar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-13 ta' Marzu 2019 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-iskjerament u l-użu operattiv ta' sistemi ta' trasport intelliġenti kooperattivi (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Membru responsabbli: Dominique Riquet

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut


16.8. Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jħassar l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill Nru 98/700/ĠAI, ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

FTEHIM PROVIŻORJU u DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0415)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


16.9. Kodiċi dwar il-Viżi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 810/2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (il-Kodiċi dwar il-Viżi) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 11 ta' Diċembru 2018 (punt 5.14 tal-Minuti ta' 11.12.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0416)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Juan Fernando López Aguilar (rapporteur).


16.10. Miżuri ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ kontroll li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2115/2005 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0417)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


16.11. Regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' ċerti reati kriminali u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/642/ĠAI [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 27)

FTEHIM PROVIŻORJU, DIKJARAZZJONI TAL-PARLAMENT u DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0418)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


16.12. L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Julia Reda (A8-0084/2019)

Id-dibattitu sar fid-data 11 ta' Marzu 2019 (punt 19 tal-Minuti ta' 11.3.2019).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 13 ta' Marzu 2019 (punt 19.1 tal-Minuti ta' 13.3.2019).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 28)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0419)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


16.13. Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteurs: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu u Pavel Telička (A8-0409/2018)

Id-dibattitu sar fid-data 11 ta' Diċembru 2018 (punt 21 tal-Minuti ta' 11.12.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 12 ta' Diċembru 2018 (punt 19.2 tal-Minuti ta' 12.12.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 29)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0420)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


16.14. Il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 30)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0421)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


17. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis 18 ta' April 2019.


18. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit tal-internet tal-Parlament, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


19. Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

L-ewwel dibattitu sar fid-data 14 ta' Novembru 2018 (punt 8 tal-Minuti ta' 14.11.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 14 ta' Novembru 2018 (punt 14.7 tal-Minuti ta' 14.11.2018).

Bas Eickhout ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Henna Virkkunen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Christofer Fjellner f'isem il-Grupp PPE, Damiano Zoffoli f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, u Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Interventi ta': Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter Liese, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini f'isem il-Grupp ENF, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, Peter Liese, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli u Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria u Seán Kelly.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Bas Eickhout.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.6 tal-Minuti ta' 18.4.2019.


20. Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/33/KE dwar il-promozzjoni ta’ vetturi ta’ trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

L-ewwel dibattitu sar fid-data 24 ta' Ottubru 2018 (punt 23 tal-Minuti ta' 24.10.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 25 ta' Ottubru 2018 (punt 13.8 tal-Minuti ta' 25.10.2018).

Andrzej Grzyb ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Markus Pieper f'isem il-Grupp PPE, Seb Dance f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Florent Marcellesi f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

Interventi ta': Tiemo Wölken u Christel Schaldemose.

Interventi ta': Violeta Bulc u Andrzej Grzyb.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.7 tal-Minuti ta' 18.4.2019.


21. L-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 fir-rigward tal-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Tadeusz Zwiefka ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Emil Radev f'isem il-Grupp PPE, Evelyn Regner f'isem il-Grupp S&D, u Ralph Packet f'isem il-Grupp ECR.

Interventi ta': Věra Jourová u Tadeusz Zwiefka.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.8 tal-Minuti ta' 18.4.2019.


22. Konverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 fir-rigward tal-konverżjonijiet, tal-mergers u tad-diviżjonijiet transkonfinali [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali saret fid-data 17 ta' Jannar 2019 (punt 10.6 tal-Minuti ta' 17.1.2019)

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Intervent ta': Olle Ludvigsson (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON).

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Luis de Grandes Pascual f'isem il-Grupp PPE, Michael Detjen f'isem il-Grupp S&D, Martin Schirdewan f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Emil Radev.

Interventi ta' Věra Jourová u Evelyn Regner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.9 tal-Minuti ta' 18.4.2019.


23. Fond Ewropew għad-Difiża ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

L-ewwel dibattitu sar fid-data 11 ta' Diċembru 2018 (punt 22 tal-Minuti ta' 11.12.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 12 ta' Diċembru 2018 (punt 19.1 tal-Minuti ta' 12.12.2018).

Zdzisław Krasnodębski ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': David McAllister (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET).

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Alain Lamassoure (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Edouard Martin f'isem il-Grupp S&D, Dominique Riquet f'isem il-Grupp ALDE, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jonathan Bullock f'isem il-Grupp EFDD, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler u Dariusz Rosati.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Notis Marias u Dobromir Sośnierz.

Interventi ta': Elżbieta Bieńkowska u Zdzisław Krasnodębski.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.10 tal-Minuti ta' 18.4.2019.


24. Skoperturi fil-forma ta' bonds koperti ***I - Bonds koperti u superviżjoni pubblika ta' bonds koperti ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' skoperturi fil-forma ta' bonds koperti [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta' bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta' bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke ppreżenta r-rapporti.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Viċi President

Interventi ta': Dariusz Rosati f'isem il-Grupp PPE, Alfred Sant f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Stefan Gehrold u Pervenche Berès.

Interventi ta': Elżbieta Bieńkowska u Bernd Lucke.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.11 tal-Minuti ta' 18.4.2019 u punt 10.12 tal-Minuti ta' 18.4.2019.


25. Negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew: proposta leġiżlattiva (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000003/2019) imressqa minn Danuta Maria Hübner, f'isem il-Kumitat AFCO, lill-Kunsill: Negozjati mal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament: proposta leġiżlattiva (B8-0019/2019)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000004/2019) imressqa minn Danuta Maria Hübner, f'isem il-Kumitat AFCO, lill-Kummissjoni: Negozjati mal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament: proposta leġiżlattiva (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo u Danuta Maria Hübner daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

George Ciamba (President fil-kariga tal-Kunsill) u Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Maite Pagazaurtundúa f'isem il-Grupp ALDE, Diane James f'isem il-Grupp EFDD, u Jiří Pospíšil.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Intervent ta': Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Interventi ta': Elżbieta Bieńkowska u George Ciamba.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Danuta Maria Hübner, f'isem il-Kumitat AFCO, dwar in-negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar il-proposta leġiżlattiva għal regolament dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.20 tal-Minuti ta' 18.4.2019.


26. InvestEU ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: José Manuel Fernandes u Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes ippreżenta r-rapport.

L-ewwel dibattitu sar fid-data 15 ta' Jannar 2019 (punt 16 tal-Minuti ta' 15.1.2019).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 16 ta' Jannar 2019 (punt 21.3 tal-Minuti ta' 16.1.2019).

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Intervent ta': Elena Gentile (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI).

Roberto Gualtieri ppreżenta r-rapport.

Interventi ta': Othmar Karas f'isem il-Grupp PPE, Karine Gloanec Maurin f'isem il-Grupp S&D, Ralph Packet f'isem il-Grupp ECR, Lieve Wierinck f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda u Paul Rübig.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta' Elżbieta Bieńkowska u José Manuel Fernandes.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.13 tal-Minuti ta' 18.4.2019.

°
° ° °

Intervent ta': Paul Rübig.


27. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

Skont l-Artikolu 31(6), tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 01/2019, DEC 05/2019, DEC 07/2019 u DEC 08/2019 - Taqsima III – il-Kummissjoni.


28. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 637.987/OJJE).


29. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.19.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Hanso Hannes, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Maltese Curzio, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Alex, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torres Martínez Estefanía, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Skużati:

Crowley Brian, Hookem Mike, Karlsson Rikke-Louise, Maydell Eva, Ponga Maurice

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Awwissu 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza