Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. april 2019 - Strasbourg

2. Meddelelse fra formanden

Som følge af konklusionerne fra Det Rådgivende Udvalg for Behandling af Klager over Chikane mellem Akkrediterede Parlamentariske Assistenter og Medlemmer af Europa-Parlamentet, og under hensyntagen til de skriftlige bemærkninger fra det pågældende medlem og efter at høring af hende, havde formanden besluttet at pålægge Maria João Rodrigues en sanktion i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 11, stk. 6, og artikel 166 som følge af hendes opførsel over for sin akkrediterede parlamentariske assistent, der udgjorde psykisk chikane. Sanktionen bestod i en irettesættelse.

Afgørelsen var blevet meddelt det pågældende medlem dagen forinden, og hun kan indgive en intern klage til Præsidiet, jf. forretningsordenens artikel 167. Denne klage har opsættende virkning.

Seneste opdatering: 2. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik