Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

2. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Κατόπιν των συμπερασμάτων της συμβουλευτικής επιτροπής για την εξέταση καταγγελιών λόγω παρενόχλησης μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις της ενδιαφερόμενης ΒΕΚ και έχοντας ακούσει τη θέση της σχετικά με το ζήτημα, ο Πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει κύρωση στη Maria João Rodrigues, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6 και το άρθρο 166 του Κανονισμού, για τη συμπεριφορά της απέναντι σε διαπιστευμένο κοινοβουλευτικό βοηθό της, η οποία συνιστά ψυχολογική παρενόχληση. Η κύρωση που επιβάλλεται είναι επίπληξη.

Η απόφαση ανακοινώθηκε χθες στην ενδιαφερόμενη ΒΕΚ και μπορεί η ίδια να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Προεδρείου, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου. Η προσφυγή αναστέλλει την εφαρμογή της κύρωσης αυτής.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου