Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg

2. Comunicarea Președintelui

În urma concluziilor Comitetului consultativ privind hărțuirea la locul de muncă și prevenirea acesteia, în ceea ce privește plângerile depuse de asistenți parlamentari acreditați împotriva unor deputați în Parlamentul European, ținând seama de observațiile scrise ale deputatei respective și după audierea ei, Președintele a decis să impună o sancțiune împotriva Mariei João Rodrigues, în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) și cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, ca urmare a comportamentului său față de asistentul său parlamentar acreditat, care constituie hărțuire psihologică. Sancțiunea constă dintr-o mustrare.

Decizia a fost notificată ieri deputatei respective, ea putând să introducă în fața Biroului o cale de atac internă împotriva deciziei, în conformitate cu articolul 167 din Regulamentul de procedură. Această cale de atac suspendă aplicarea sancțiunii.

Ultima actualizare: 2 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate