Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg

2. Meddelande från talmannen

På grundval av slutsatserna från den rådgivande kommittén för förebyggande av mobbning och trakasserier på arbetsplatsen och handläggning av klagomål om trakasserier mellan ackrediterade parlamentsassistenter och ledamöter av Europaparlamentet, och med beaktande av de skriftliga synpunkterna från den berörda ledamoten och efter att ha hört henne, har talmannen beslutat om en påföljd för Maria João Rodrigues, i enlighet med artiklarna 11.6 och 166 i arbetsordningen, till följd av hennes uppträdande mot sin acckrediterade parlamentsassistent, vilket utgjort psykiska trakasserier. Påföljden består av en prickning.

Den berörda ledamoten underrättades om detta beslut föregående dag, och hon kan lämna in ett internt överklagande till presidiet, i enlighet med artikel 167 i arbetsordningen. Ett sådant överklagande får till följd att påföljden tills vidare inte ska tillämpas.

Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy