Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2683(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0241/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0241/2019

Συζήτηση :

PV 18/04/2019 - 3
CRE 18/04/2019 - 3

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.21
CRE 18/04/2019 - 10.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0441

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

3. Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (2019/2683(RSP))

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου