Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0139(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0006/2019

Ingivna texter :

A8-0006/2019

Debatter :

PV 18/04/2019 - 4
CRE 18/04/2019 - 4

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.14

Antagna texter :

P8_TA(2019)0434

Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg

4. Europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Jill Seymour för EFDD-gruppen, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil och Bill Etheridge.

Talare: Violeta Bulc och Deirdre Clune.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.14 i protokollet av den 18.4.2019.

Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy