Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0179(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0363/2018

Внесени текстове :

A8-0363/2018

Разисквания :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0435

Протокол
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург

5. Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Babette Winter и Pervenche Berès, от името на групата S&D.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Maria Grapini.

Изказа се Lieve Wierinck, от името на групата ALDE.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Nicola Caputo.

Изказаха се Federica Mogherini и Paul Tang.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.15 от протокола от 18.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 2 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност