Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0179(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0363/2018

Ingivna texter :

A8-0363/2018

Debatter :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0435

Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg

5. Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Babette Winter och Pervenche Berès för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini.

Talare: Lieve Wierinck för ALDE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo.

Talare: Federica Mogherini och Paul Tang.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.15 i protokollet av den 18.4.2019.

Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy