Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk

6. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 17.4.2019.)


6.1. Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin

Návrhy usnesení B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 a B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová a Nathalie Griesbeck uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker a Pavel Svoboda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes a Jean-Luc Schaffhauser.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 18.4.2019.


6.2. Kamerun

Návrhy usnesení B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 a B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Cécile Kashetu Kyenge a Jean-Luc Schaffhauser.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová a Csaba Sógor, rovněž k tématu předchozí rozpravy.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 18.4.2019.


6.3. Brunej

Návrhy usnesení B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 a B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Neena Gill za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Jacques Colombier za skupinu ENF, a Elena Valenciano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 18.4.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:44 před hlasováním.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Poslední aktualizace: 2. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí