Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. april 2019 - Strasbourg

6. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 17.4.2019).


6.1. Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation

Forslag til beslutning B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 og B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová og Nathalie Griesbeck forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker og Pavel Svoboda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes og Jean-Luc Schaffhauser.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 18.4.2019.


6.2. Cameroon

Forslag til beslutning B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 og B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge og Jean-Luc Schaffhauser.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová og Csaba Sógor, ligeledes om emnet for den foregående forhandling.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 18.4.2019.


6.3. Brunei

Forslag til beslutning B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 og B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Neena Gill for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, og Elena Valenciano.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák og Jiří Pospíšil.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 18.4.2019.

(Mødet udsat kl. 11.44 i afventning af afstemingstiden)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Seneste opdatering: 2. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik