Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - Strasbourg

6. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 2.)


6.1. Kiina ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ja B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová ja Nathalie Griesbeck esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker ja Pavel Svoboda.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes ja Jean-Luc Schaffhauser.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.1.


6.2. Kamerun

Päätöslauselmaesitykset B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 ja B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge ja Jean-Luc Schaffhauser.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová ja Csaba Sógor myös edellisen keskustelun aiheesta.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.2.


6.3. Brunei

Päätöslauselmaesitykset B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 ja B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta ja Elena Valenciano.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.44 äänestysten alkua odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Päivitetty viimeksi: 2. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö